Стартовая >> Книги >> Реконструкція та проектування головної підстанції на поверхні шахти -1

Розкриття шахтного поля - Реконструкція та проектування головної підстанції на поверхні шахти -1

Оглавление
Реконструкція та проектування головної підстанції на поверхні шахти -1
Розкриття шахтного поля
Електропостачання шахти
Системи розробки на шахті

1.2. Розкриття шахтного поля.

Шахтне полі розкрито трьома центрально розташованими вертикальними стволами № 1, № 2, № 3 та поверховими квершлагами на горизонтах 150, 250, 370, 490, 610, 730, 850, 970 та 1090 м.
Горизонт 1090 м допоміжно розкрит сліпою шахтою, пройденою с горизонту 850м та вертикальним сліпим стволом № 4, пройденим с горизонту 970 м. Горизонти 150, 250, 370, 490, 610, 730 та 850 м погашені, а в околоствольних виробках горизонту 490 та 850 м розташовані перекачні водовідливи та машинне відділення сліпої шахти.
Ствол № 1 пройден згідно з с проектом розкриття та підготовки горизонту 970 м до горизонту 1090 м с зумпфом та служить для спуска – підйому людей, матеріалів та обладнання.
Ствол № 2 пройден до горизонту 1090 м, але працює по видачі породи с горизонту 850 м.
Ствол № 3 пройден нижче горизонту 1090 м та служить для видачі вугілля.
Стволи № 1 та № 2 служать для подачі в шахту свіжого повітря, ствол № 3 - для виводу ісходячої струї.

Ствол № 1 пройден до горизонту 490 м діаметром 6,25 м, нижче горизонту 490 м - діаметром - 6,5 м. Ствол до горизонту 250 м закріплен кирпичем, від горизонту 250 м до горизонту 610 м - бетонітами, нижче горизонту 610 м - бетоном. Окрім підйомних сосудів у стволі розміщені стави водовідливні та стислого повітря, а також кабелі силові, сигнальні та телефонні. Ствол оборудован двома двухклітьовими підйомами з машинами типа МК-3,25х4, встановленими на відм. 50,176 м башенного копру. Привод кожної машини редукторний від

електродвигунів постійного струму типа П – 153 – 8К потужністю 500 кВт, 500 об/мін. Редуктори типа 2ЦД – 17 с передаточним відношенням 1:7,35. Максимальна швидкість підйому 8 м/сек. Кліті трьохповерхові на одну вагонетку ВГ – 1,6 в поверху. Максимальний корисний вантаж 7500 кг (три вагонетки ВГ – 1,6 породи). Підйоми виконують усі допоміжні операції. Східний підйом обслуговує горизонти 490, 850 та 970 м; східний – горизонти 970 та 1090 м.
Ствол № 2 пройден до горизонту 250 м діаметром 5,0 м, нижче горизонту 250 м - діаметром 6,0 м. Ствол до горизонту 250 м закріплен кирпичем, від горизонту 250 м та до горизонту 610 м – бетонітами, нижче горизонту 610 м – бетоном. Ствол служить для видачі породи від експлуатаційної діяльності та подачі у шахту свіжого воздуха. У стволі розміщені стави водовідливу та сигнальні кабелі. Ствол оборудован двухскиповим породним підйомом з машиною БЦКБ – 9 / 5 х2,55. Привод машини безредукторний від тихохідного електродвигуна постійного струму типа ПБК – 380 / 70 потужністю 2100 кВт 34 об/мін, 900 В. Максимальна швидкість підйому 5,5 м/сек. Скипи с донним розвантаженням вантажепідйомністтю 10 тонн породи. Підйом обслуговує горизонти 850 та 970 м.

Ствол № 3 пройден на всю глибину діаметром 8,0 м до горизонту 1090 м, оборудован двома двухскиповими вугільними підйомами с машинами типа МК-3,25х4, встановленими на відм. 60,0 м башенного копра. Привод кожної машини редукторний від двох асинхронних електродвигунів типа АКН-16-44-12 потужністю по 1250 кВт, 500 об/мін, 6000 В. Редуктори типа 2ЦДЗ-17 с передаточним відношенням 1:10,5. Максимальна швидкість підйому 8 м/ сек. Скипи с секторним затвором, вантажопідйомність скіпа східного підйому 10 тонн,

Західного – 12 тонн гірничої маси. Східний підйом обслуговує горизонт 970 м, західний в теперішній час законсервован.
Сліпий вертикальний ствол № 4 пройден с горизонту 970 м на горизонт 1090 м та оборудован двухклітьовим підйомом с машиною ЦР-2,5х2,0. Привод машини редукторний від асинхронного електродвигуна ВАОК – 132 – 81 потужністю 315 кВт, 750 об/мін, 660 В. Кліть одноповерхова на одну вагонетку ВГ – 1,6. Максимальний корисний вантаж у кліті - 2500 кг ( одна вагонетка ВГ-1,6 породи). Підйом призначен для видачі породи с горизонту 1090 м на горизонт 970 м.
Одноконцевой клітьовий підйом сліпий шахти на горизонті 850 м оборудован підйомною машиною типа Ц – 2,5х2. Привод машини редукторний від асинхронного електродвигуна ВАОК – 122 – 81 потужністю 250 кВт, 741 об/мін, 660 В. Кліть одноповерхова на одну вагонетку ВГ – 1,6 . Максимальний корисний вантаж у кліті - 2500 кг
(одна вагонетка ВГ-1,6 породи). Підйом призначен для видачі породи с горизонту 970м на горизонт 850 м.

Транспорт по головним виробкам.

Транспорт вугілля, породи, матеріалів, обладнання та людей по горизонтальним виробкам, горизонтам здійснюється електровозами АМ – 8Д, АМ – 8, 5АРВ та гировозами типа ГР- 4 в вагонетках ВГ – 1,6 на колію 900 мм. Кількість вагонеток у составі при транспортуванні вугілля – 25 шт. при доставці породи – 15 шт.
На кожному горизонті є електровозне депо, яке складається із зарядної камери, преобразуючої підстанції та ремонтної майстерні.

Допоміжні вантажі, довгомірі матеріали (рельси, труби, ліс-довгомір) доставляються на «козах» та спеціальних платформах

електровізним транспортом.
Вугілля у лав поступає самобігом, де навантажується у состав із вагонеток ВГ – 1,6, доставляється потім в околоствольний двір електровозами АМ – 8Д. Для роботи на ісходячей струї вентиляційного горизонті, як для роботи в підготовчих виробках, провітрюємих ВМП, прийнят вибухобезпечний електровоз 5АРВ або гіровоз ГР – 4.
Доставка людей по горизонтальним виробіткам довжиною 1000 м та більш виконується спеціальними составами з трьох – чотирьох вагонеток типа ВЛ – 12. 
« Проектирование силового электрооборудования   Реконструкція та проектування головної підстанції на поверхні шахти -2 »
электрические сети