Стартовая >> Документация >> Воздушные линии >> Кліматичне забезпечення будівництва та експлуатації електричних мереж

Приклад визначення однорідності фізико-географічних умов - Кліматичне забезпечення будівництва та експлуатації електричних мереж

Оглавление
Кліматичне забезпечення будівництва та експлуатації електричних мереж
Загальні положення
Вибір розрахункових метеостанцій
Визначення кліматичних навантажень
Приклад визначення однорідності фізико-географічних умов
Способи картографічної обробки
Визначення навантажень у заданій точці території

Додаток А
(рекомендований)

Приклад визначення однорідності рядів спостережень

Додаток Б
(рекомендований)

Приклад визначення однорідності фізико-географічних умов на різних ділянках карти (різних картах)

На рисунку Б,1 наведені фрагменти картографічного зображення рельєфу в районах М та О (Черкаська область, М 1:200000) і розрахункової точки, віддаленої від цих пунктів на 52 і 83 км відповідно (між пунктами М і О - 40 км).
Для одержання вихідних даних за висотами використовувалась палетка 6 см х 6 см із сторонами елементарних квадратів 1 см х 1 см. В центрі фрагментів показано розміщення палетки з елементарними комірками 1 см х 1 см. Значення висот знімались у точках перетину ізогіпс зі сторонами елементарних квадратів.
У таблиці Б.1 наведено послідовність обробки вихідних даних відповідно для пунктів М та О і розрахункової точки Тр. 
« Инфракрасное диагностирование ВЛ   Монтаж вертикальных электродов заземления на ВЛ »
электрические сети