Стартовая >> Документация >> Паспорт - протокол прийомопередавача типу ПВЗ і високочастотного каналу захисту

Паспорт - протокол прийомопередавача типу ПВЗ і високочастотного каналу захисту

Оглавление
Паспорт - протокол прийомопередавача типу ПВЗ і високочастотного каналу захисту
Страница 2
Страница 3

17. Перевірка вузла АК.

Перевірити і узгодити з протилежним кінцем установлення перемичок у вузлі АК.

Прийомопередавачу присвоєно № ________

Зібрати схему згідно з Мал. 10. В схемі використати світлодіоди типу АЛ307.

Перевірка вузла АК 

Перевірити вузол АК згідно тестової таблиці:

Перевірка

Дії

Результат дії

1

2

3

Ввімкнення живлення

Установити тумблер “ВКЛ. БАТ” у положення “ВКЛ”

Починає блимати світлодіод “ВКЛ” у вузлі АК, світиться світлодіод Н1, відсутнє свічення світлодіодів Н2, Н3.

Перевірка часу першого запиту

 

Через 262 с після ввімкнення апаратури (при установленій перемичці 3-4 вузла АК), або 131 с (при установленій перемичці 4-5 вузла АК) короткочасно засвічуються світлодіоди “ПРМ” та “ГРУБ” у вузлі ПРМ і починає блимати світлодіод “ПОВТОР” вузла АК

Перевірка ручного пуску

Натиснути один раз кнопку “ЗАПРОС” у вузлі АК

Короткочасно засвічуються світлодіоди “ПРМ” та “ГРУБЫЙ” у вузлі ПРМ і починає блимати світлодіод “ПОВТОР” у вузлі АК

Імітація повної втрати каналу

Після початку блимання світлодіоду “ПОВТОР” тричі з інтервалом 1 с натиснути кнопку “ЗАПРОС” у вузлі АК

При натисканні на кнопку “ЗАПРОС” засвічуються світлодіоди “ПРМ” та “ГРУБЫЙ”. Після третього натискання засвічується світлодіод “КАНАЛ” у вузлі АК. Світиться світлодіод Н2, відсутнє свічення світлодіодів Н1, Н2

Імітація роботи у непошкодженому каналі.

Установити перемичку між контактами Х2:14 і Х2:16 вузла АК. Натиснути і відпустити кнопку “СБРОС” вузла АК

При натиснутій кнопці “СБРОС” світлодіод “ВКЛ” світиться безперервно, після відпускання кнопки світло діод починає блимати. Світ лодіод Н1 світиться, відсу тнє свічення світло діодів Н2, Н3.

 

Натиснути і відпустити кнопку “ЗАПРОС”

Стан світлодіодів такий, як при попередній дії.

 

Установити перемички між контактами Х2:14, Х2:15, Х2:16 вузла АК

Світлодіоди “ПРМ” та “ГРУ БЫЙ”  короткочасно засвічу ються з періодом 4 с. Світло діод Н1 світиться, відсутнє свічення світлодіодів Н2,Н3.

     

Перевірка справності кола  контролю струму прийома (для релейно - контактного захисту)

Зняти перемичку Х2:14 - Х2:15 - Х2:16 і установити перемичку Х2:14 - Х2:16. Розірвати коло виходу ПРМ(контакти Х1:1 - Х1:2 на задній панелі прийомопередавача). Натиснути і відпустити кнопку “ЗАПРОС”

Починає блимати світлодіод “ПОВТОР” увузлі АК

 

Натиснути і відпустити кнопку “ЗАПРОС”

Засвічується світлодіод “ДАЛЬНИЙ” у вузлі АК. Світлодіод Н2 світиться, відсутнє свічення світлодіодів Н1, Н3.

 

Відновити коло виходу ПРМ. Натиснути і відпустити кнопку “СБРОС” у вузлі АК.

Блимає світлодіод “ВКЛ” у вузлі АК, інші світлодіоди гаснуть. Світлодіод Н1 світиться, відсутнє свічення світлодіодів Н2, Н3.

 

Натиснути і відпустити кнопку “ЗАПРОС” у вузлі АК.

При повторній перевірці стан світлодіодів не змінюється.

Перевірка справності               кола   4 кГц

Зняти перемичку Х2:14 - Х2:16. Установити перемичку Х2:16 - Х2:14 - Х2:5 у вузлі АК, згодом її зняти.

Постійно світиться світлодіод “4 кГц”. Світлодіод Н1 світиться, відсутнє свічення світлодіодів Н2, Н3.

 

Натиснути і відпустити кнопку “СБРОС”.

Світлодіод “4 кГц” гасне , світлодіод “ВКЛ” блимає. Світлодіоди Н1,Н3 світяться, відсутнє свічення світлодіода Н2.

Перевірка дії електричного годинника.

Установити перемички Х2:12 - Х2: 14 - Х2:16          у  вузлі АК

Світлодіод “ВКЛ” блимає.

 

Натиснути кнопку “ЗАПРОС” 8 разів.

Блимає світлодіод “ПОВТОР”.

 

Натиснути кнопку “ЗАПРОС” ще 8 разів.

Світиться світлодіод “ЧАСЫ” у вузлі АК. Світлодіоди Н1,Н3 світяться, відсутнє свічення світлодіода Н2.

 

Натиснути кнопку “СБРОС”, потім кнопку “ЗАПРОС”.

Стан індикаторів не змінюється.

     
 

Зняти перемичку Х2:12 - Х2: 14 - Х2:16. Натиснути кнопку “СБРОС”

Блимає світлодіод “ВКЛ”, інші світлодіоди не світяться. Світлодіод Н1 світиться, відсутнє свічення світлодіодів Н2, Н3.

Імітація пошкодження приймача

Установити перемичку Х2:14 - Х2:16 вузла АК і перемичку Х2:2 - Х2:16 вузла ПРМ

Блимає світлодіод “ВКЛ” вузла АК.

 

Натиснути і відпустити кнопку “ЗАПРОС”.

Блимає світлодіод “ПОВТОР” вузла АК.

 

Тричі натиснути кнопку “ЗАПРОС”

Засвічуються світлодіоди “ПРМД” і “КАНАЛ” у вузлі АК. Світлодіод Н2 світиться, відсутнє свічення світлодіодів Н1, Н3.

 

Зняти перемичку Х2:2 - Х2:16 вузла ПРМ і натиснути кнопку “СБРОС”.

Блимає світлодіод “ВКЛ” у вузлі АК, інші світлодіоди не світяться. Світлодіод Н1 світиться, відсутнє свічення світлодіодів Н2, Н3.

Імітація впливу завади у каналі.

Установити перемичку Х2:14 - Х2:16 вузла АК і перемичку Х2:7 - Х2:16 вузла ПРМ

Блимає світлодіод “ВКЛ” вузла АК. Постійно світиться світлодіод “ПРМ” у вузлі ПРМ.

 

Натиснути і відпустити  кнопку “ЗАПРОС”.

Блимає світлодіод “ПОВТОР” вузла АК. Постійно світиться світлодіод “ПРМ” у вузлі ПРМ.

 

Вдруге натиснути і відпустити  кнопку “ЗАПРОС”.

Постійно світиться світло діод “ПРМ” у вузлі ПРМ. За свічується світлодіод “ПО МЕХА” у вузлі АК. Світло діоди Н1,Н3 світяться, відсу тнє свічення світлодіода Н2.

 

Двічи натиснути і відпустити  кнопку “ЗАПРОС”.

Постійно світяться світлодіоди “ПРМ” у вузлі ПРМ і “ПОМЕХА” у вузлі АК. Засвічується світлодіод “КАНАЛ” у вузлі АК. Світлодіоди Н2,Н3 світяться, відсутнє свічення світлодіода Н1.

     
 

Зняти перемичку Х2:7 - Х2:16 вузла ПРМ. Натиснути і відпустити  кнопку “СБРОС”.

Блимає світлодіод “ВКЛ” у вузлі АК, інші світлодіоди гаснуть. Світлодіод Н1 світиться, відсутнє свічення світлодіодів Н2, Н3.

Імітація збільшення згасання у каналі.

Установити перемичку Х2:14 - Х2:16 вузла АК.

Блимає світлодіод “ВКЛ” у вузлі АК.

 

Установити перемичку Х2:6 - Х2:16 у вузлі ПРМ.

Засвічується світлодіод “ГРУБЫЙ” у вузлі ПРМ.

 

Натиснути і відпустити  кнопку “ЗАПРОС”.

Блимає світлодіод “ПОВТОР”

 

Вдруге натиснути і відпустити  кнопку “ЗАПРОС”.

Засвічується світлодіод “ЗАТУХАНИЕ” у вузлі АК. Світлодіоди Н1,Н3 світяться, відсутнє свічення світлодіода Н2.

 

Зняти Х2:6 - Х2:16 у вузлі ПРМ. Натиснути і відпустити  кнопку “СБРОС”.

Блимає світлодіод “ВКЛ” у вузлі АК, інші світлодіоди гаснуть. Світлодіод Н1 світиться, відсутнє свічення світлодіодів Н2, Н3.

Перевірка дії сігналізації пошкодження дальнього прийомопередавача.

Установити перемичку Х2:14 - Х2:16 вузла АК.

Блимає світлодіод “ВКЛ” у вузлі АК.

 

Установити перемичку Х3:15 - Х3:16 у вузлі ГЕН.

Засвічується світлодіод “НЕИСПР” у вузлі ГЕН. Блимає світлодіод “ПОВТОР”. Світлодіод Н2 світиться, відсутнє свічення світлодіодів Н1, Н3.

 

Натиснути і відпустити кнопку “ЗАПРОС”.

Засвічуються світлодіоди “ПРМД” і “ДАЛЬН” у вузлі АК. Світлодіод Н2 світиться, відсутнє свічення світлодіодів Н1, Н3.

 

Зняти перемички Х2:14 - Х2:16 вузла АК і Х3:15 - Х3:16 у вузлі ГЕН. Натиснути і відпустити  кнопку “СБРОС”.

Блимає світлодіод “ВКЛ” у вузлі АК, інші світлодіоди гаснуть. Світлодіод Н1 світиться, відсутнє свічення світлодіодів Н2, Н3.

18. Перевірка  споживаної потужності прийомопередавача.

Зібрати схему згідно з  Мал. 11. Розрахувати потужність, яку споживає прийомопередавач згідно з формулою:

 

Режим

Uжив, В

Iспож, А

Р, ВА

Без пуску

     

При пуску

     

Перевірка споживаної потужності прийомопередавача

19. Перевірка рівня ВЧ сигнала на виході “ОСЦ. ЛИНИИ”.

Зібрати схему згідно з Мал.12. Запустити прийомопередавач. Виставити  рівень напруги на движку резистора R1 “УВЧ” у вузлі ГЕН на рівні 150 ... 200 мВ. При цьому треба слідкувати за вихідним рівнем ВЧ сигналу на контактах “ОСЦ. ЛИНИИ” за допомогою осцилографа. Він має бути у межах 3...4 В. Остаточне регулювання провести у каналі таким чином, щоб рівень сигналу дальнього прийомопередавача на резисторі R1 не перевищував 150 мВ.

Перевірка рівня ВЧ сигнала на виході

20. Двостороння перевірка прийомопередавачів.

20.1. Зібрати схему  згідно з Мал.13. Запустити свій прийомопередавач і виміряти напругу і струм виходу.  Розрахувати потужність передачі  за формулою :

 

Виразити потужність у децибелах. Вхідний опір високочастотного каналу розрахувати за формулою :

Потужність прийому, яку виміряно на протилежному кінці високочастотного тракту Рпр2.= ___________ , дБ.

 Згасання каналу розрахувати за формулою :

Uвих, В

Iвих, А

Рпер, Вт

Рпер, дБ

Рпр.2, Вт

Рпр.2, дБ

Zвх, Ом

Акан, дБ

               

Двостороння перевірка прийомопередавачів

20.2. Зібрати схему згідно з Мал.14. Виміряти напругу завади на резисторі 75 Ом при зупиненому прийомопередавачі протилежного кінця. Запустити прийомопередавач на протилежному кінці і виміряти напругу на резисторі 75 Ом. Розрахувати потужність згідно з формулою  :

Виразити потужність у децибелах.

Потужність передачі, яку виміряно на протилежному кінці

 Рпер= _______________ , дБ

Згасання каналу розрахувати за формулою :

Uзав, В

Uвих, В

Рпр.1, Вт

Рпр.1, дБ

Рпер, Вт

Рпер, дБ

Акан, дБ

             

СХЕМА

20.3. Зібрати схему згідно з мал.15. Запустити прийомопередавач на протилежному кінці і змінюючи значення опіру за допомогою магазина згасань, визначити запас перекриваного згасання. Йому відповідає найбільше значення згасання, при якому ще зберігається нормальне значення струму прийому прийомопередавача. Запас перекриваного згасання повинен бути у межах 10 - 25 дБ (рекомендований 15 дБ).

Азап = _________ , дБ

прийомопередавач 

20.4. Використовуючи схему Мал. 15, збільшувати згасання поки не спрацює грубий приймач. Продовжувати збільшувати згасання до спрацювання основного приймача. Чутливість грубого приймача повинна бути менше чутливості основного на 8 -10 дБ, якщо запас перекриваного  згасання більше 15 дБ і   менше на 6 - 8, якщо запас перекриваного згасання менше 15 дБ.

b груб = _________ , дБ

Регулювання чутливості грубого приймача виконується резистором R27 “ГРУБ” вузла ПРМ.

20.5. Підключити панель захисту. Перевірити характеристику маніпуляції аналогічно п. 14.

j повн = ___________ , о

U повн = ___________ , В

20.6. Перевірити дію безінерційного пуску аналогічно п.15.

Uпоч = ___________ , В

Uповн = __________ , В

20.7. Перевірити правильність дії сигналізації і виводу захисту. Для імітації пошкодження дальнього прийомопередавача вимкнути прийомопередавач на протилежному кінці. Для імітації збільшення згасання у каналі і зменшення запасу по перекриваному згасанню,  використати магазин згасань. Інші пошкодження імітувати  аналогічно п. 17.

20.8 . Підключити мікротелефонну трубку до роз’єму Х2 вузла ГЕН і натиснути на тангенту. Виміряти напругу ВЧ несучої на виході прийомопередавача. Величина напруги виходу не повинна перевищувати 0,5 від напруги вихідного сигналу прийомопередавача при натисканні на кнопку “ПУСК”. Модулюючи ВЧ сигнал голосом, виміряти напругу модуляції на контакті Х2:2 “+УМ” у вузлі БП.  Напруга виходу повинна знаходитись у межах 0,3 ... 0,8 від напруги ВЧ несучої.

Uвч.нес = ___________ , В

Uмодул = ___________ , В 

Регулювання напруги ВЧ несучої виконується резисторами R1 “УВЧ” та R23 “УНЧ” вузла ГЕН. Регулювання напруги модуляції виконується  резистором R14 “МОДУЛ” вузла БП.

20.9. Підключити до прийомопередавача реєструючий осцилограф і перевірити запис сигналів свого і дальнього передавача. Вони повинні чітко відрізнятись. У разі потреби виконати регулювання аналогічно п.19.

21. Додаткові перевірки :

___________________________________________________________________

Висновок :_________________________________________________________

Перевірку виконав :

___________________________________________________________________

“____” _________________ 20     р.

Додаток 1

Перелік  застосованих приладів.

V1,V2 - мілівольтметр В3 - 38;

V3, mA - прилад комбінований Ц 4315

F - частотомір Ч3 - 63;

G - генератор сигналів Г3 - 110;

P1 - осцилограф універсальний С1 - 65А.

Т - ЛАТР

Мегаомметр ЭСО202/2-Г 
« Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви, занятым на строительных работах   Перечень спецодежды, спецобуви, выдаваемых высшими учебными заведениями студентам-практикантам »
электрические сети