Стартовая >> Документация >> Паспорт - протокол прийомопередавача типу ПВЗ і високочастотного каналу захисту

Паспорт - протокол прийомопередавача типу ПВЗ і високочастотного каналу захисту

Оглавление
Паспорт - протокол прийомопередавача типу ПВЗ і високочастотного каналу захисту
Страница 2
Страница 3

11. Перевірка смугового фільтра.

При вимірюванні характеристик смугового фільтра треба зняти перемичку 17 - 18  у вузлі ПРМ.

Зібрати схему згідно з Мал. 5. Вимірювання провести згідно з п.10. Зона пропускання  фільтру повинна знаходитись у межах :

3 кГц  D F  3% F прийому

Згасання фільтра розрахувати за формулою :

F ген, кГц

             

Uвх, В

             

Uвих, В

             

А, дБ

             

Частотна характеристика фільтра  повинна бути   рівномірною в зоні пропускання.   На відстані частоти на  3 кГц від частоти прийому приріст згасання повинен бути не менше 40 дБ.

Перевірка смугового фільтра

12. Вимірювання характеристики вхідного опору прийомопередавача.

Зібрати схему згідно з Мал.6. Змінюючи частоту генератора від частоти прийому до частот, які розташовані від неї більше ніж на  10 %, зняти покази приладів V1 і V2.Характеристику зняти з ПУ (при ввімкненому живленні прийомопередавача) і без ПУ (при вимкненному живленні). Вхідний опір прийомопередавача розрахувати за формулою :

 

F, кГц

               
 

U1, В

               

З ПУ

U2, В

               
 

Zвх, Ом

               
 

U1, В

               

Без ПУ

U2, В

               
 

Zвх, Ом

               

На частоті прийому вхідний опір прийомопередавача становить від 50 до 100 Ом. При відході частоти на  10 % від  Fпр вхідний опір повинен бути більше 400 Ом.

Вимірювання характеристики вхідного опору прийомопередавача

Регулювання вхідного опору прийомопередавача виконується резисторами R36 та R39 вузла УЛФ.

13. Перевірка чутливості приймача.

Зібрати схему згідно з Мал. 7. Перед перевіркою чутливості виставити струм спокою на виході приймача 20 mA (при відсутності сигналу на вході) за допомогою резистора R94 “ТОК ПРМ” вузла ВС. При проведенні наладки установити перемичку 1 - 10 вузла ПРМ. При проведенні К1, К, В перемички у вузлі ПРМ повинні бути у положенні згідно з таблицею п. 2. Подати на вхід прийомопередавача сигнал від генератора з частотою прийому. Збільшуючи напругу на виході генератора, визначити пороги чутливості грубого і основного приймачів. Поріг чутливості грубого приймача визначається по запалюванню індикатора “ГРУБЫЙ” вузла ПРМ. Порогу чутливості основного приймача відповідає зменшення струму на виході прийомопередавача на 1 mA для диффазного захисту і напруга 1 В для напівпровідникового захисту. Грубий приймач повинен бути у 2,5 ... 3,5 рази грубіше від основного. Зменшуючи напругу генератора визначити поріг запирання основного приймача, якому відповідає струм на виході прийомопередавача 1 mA для диффазного захисту і напруга 14...17 В для напівпровідникового захисту. Крутість характеристики чутливості розрахувати за формулою :

Поріг чутливості грубого приймача          Uгр = _______ , В

Поріг чутливості основного приймача Uч   = _______ , В

Поріг запирання основного приймача      Uз   = _______ , В

Крутість характеристики чутливості          К    = ________

Крутість характеристики чутливості повинна бути менше ніж 1,3.

Перевірка чутливості приймача

Регулювання чутливості грубого приймача виконується резистором R27 “ГРУБ” вузла ПРМ, а чутливості основного приймача - положенням перемичок 1 ... 10 вузла ПРМ.

При налагоджуванні остаточне регулювання чутливості виконується при роботі в каналі.

14. Перевірка характеристики маніпуляції (для диффазного захисту).

Зібрати схему згідно з Мал.8. З’єднати перемичкою контакти “Н.ПУСК” та “ОБЩИЙ” на фронтальній панелі вузла ВС. Змінюючи напругу  маніпуляції від 0 до100 В, визначити струм на виході приймача. Розрахувати ширину імпульсів струму прийому за формулою :

Uман, В

0

1

2

4

6

8

10

25

100

Uповн.ман,В

Iпр, mA

                   

j, о

                   

ширина імпульсів струму

При Uман = 100 В ширина імпульсів струму повинна бути у межах 150о  ... 175о . Напруга повної маніпуляції повинна бути 5,0 ... 10,0 В.

Перевірка характеристики маніпуляції

Регулювання напруги повної маніпуляції виконується резистором R3 “МАНИП”  вузла ВС.

15.Перевірка дії безінерційного пуску.

Зібрати схему згідно з Мал.9. Установити  напругу безінерційного пуску близько 20 В. При цьому прийомопередавач повинен запуститись.Зменшуючи напругу, визначити за допомогою вольтметра V1 величину напруги початку пуску, при якій прийомопередавач зупиняється, що фіксується за осцилографом і вольтметром V2. Вона повинна бути не менше 3 В. Збільшуючи напругу, визначити величину початку пуску, при якій прийомопередавач запускається. Вона повинна бути не більше 5,5 В. При цьому визначити час затримки повернення за допомогою осцилографа в режимі ждучої розгортки. Час затримки повинен знаходитись у межах 0,3 ... 0,8 с.

U повн.пуску = _________ ,В

U поч.пуску   = _________ ,В

T зат.поверн   = _________ ,В

Перевірка дії безінерційного пуску

16. Перевірка напруги у вимірювальних гніздах вузлів.

Перевірку проводити відносно гнізда “ОБЩИЙ” відповідного вузла.

Вузол

Гніздо

Значення

Напруга, В

Частота, кГц

Примітка

     

без пуску

норма

при пуску

норма

фактично

норма

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

63 кГц

амплітудне

             

ГЕН

4 кГц

амплітудне

             
 

Fт УМ

амплітудне

             
 

8192 кГц

ефективне

             
 

ПФ

ефективне

             
 

УВЧ1

ефективне

             

ПРМ

УВЧ2

ефективне

             
 

АТТ

ефективне

             
 

ПРМ

постійне

             
 

ГРУБ

постійне

             
 

Вх. ПРМ

ефективне

             

УЛФ

КОНТР1

ефективне

             
 

КОНТР ПУ

постійне

             

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

ЗАПРЕТ

постійне

             

ВС

Пуск УМ

постійне

             
 

МОДУЛ

постійне

           

визов

 

К ПРМ

постійне

             
 

ПРД

постійне

           

запрос

АК

4 кГц

амплітудне

             
 

ПВ

ефективне

           

визов

 

ТАКТ

ефективне

             


 
« Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви, занятым на строительных работах   Перечень спецодежды, спецобуви, выдаваемых высшими учебными заведениями студентам-практикантам »
электрические сети