Стартовая >> Документация >> Распределительные сети >> Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільних мереж

Комплексна якісна оцінка технічного стану ТП - Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільних мереж

Оглавление
Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільних мереж
Загальні положення
Комплексна якісна оцінка технічного стану ПЛ
Комплексна якісна оцінка технічного стану ТП
Комплексна якісна оцінка технічного стану ПЛ напругою 0,38 кВ
Кількісна оцінка технічного стану об'єктів
Перелік характерних дефектів елементів ПЛ напругою 6—20 кВ
Перелік характерних дефектів елементів ТП напругою 6-20/0,38 кВ
Порядок ведення листків огляду і журналів дефектів
Бланки листків огляду і форми журналів дефектів
Форма зведеної відомості показників технічного стану
Облік і аналіз відключень у розподільних електричних мережах
Приклад визначення граничних значень коефіцієнта заміни
Принципи ймовірнісного розрахунку періодичності

6.2 Комплексна якісна оцінка технічного стану ТП напругою 6—20/0,38 кВ

Комплексна якісна оцінка технічного стану ТП напругою 6—20/0,38 кВ різних типів визначається з урахуванням технічного стану таких елементів:
а) для щоглових трансформаторних підстанцій (ЩТП):

 1. будівельна частина;
 2. корпус РУ 0,38 кВ;
 3. силові трансформатори;
 4. комутаційні апарати 6—20 кВ;
 5. апарати захисту від перенапруги 6—20 кВ;
 6. ізоляція збірних шин 6—20 кВ;
 7. комутаційні апарати 0,38 кВ;
 8. ізоляція збірних шин 0,38 кВ;
 9. ізоляція проводів низьковольтної комутації.

б)для комплектних трансформаторних підстанцій (КТП):

 1. будівельна частина;
 2. корпуси РУ 6—20 і 0,38 кВ;
 3. силові трансформатори;
 4. комутаційні апарати 6—20 кВ;
 5. апарати захисту від перенапруги 6—20 кВ;
 6. ізоляція збірних шин 65—20 кВ;
 7. комутаційні апарати 0,38 кВ;
 8. апарати захисту від перенапруги 0,38 кВ;
 9. ізоляція збірних шин 0,38 кВ;
 10. ізоляція проводів низьковольтної комутації;

в) для закритих трансформаторних підстанцій (ЗТП):

 1. будівельна частина;
 2. корпуси РУ 6—20 і 0,38 кВ;
 3. силові трансформатори;
 4. комутаційні апарати 6—20 кВ;
 5. апарати захисту від перенапруги 6—20 кВ;
 6. ізоляція збірних шин 6—20 кВ;
 7. комутаційні апарати 0,38 кВ;
 8. апарати захисту від перенапруги 0,38 кВ;
 9. ізоляція збірних шин 0,38 кВ;
 10. ізоляція проводів низьковольтної комутації;

Технічний стан будівельної частини ЩТП, змонтованої на опорах, і КТП, що встановлюються на вертикальних і горизонтальних стійках, визначається на підставі КДО за формулами (5.1)—(5.3). Дефекти елементів опор будівельної частини ЩТП і КТП, при наявності яких відповідний елемент підлягає заміні, відзначені «зірочкою» в додатку Б. Розрахунковий обсяг елемента будівельної частини ЩТП і КТП варто приймати відповідно до додатка Е з урахуванням його розміру.
Основні елементи будівельної частини ЗТП вважаються дефектними і такими, що підлягають заміні, при наявності дефектів, відзначених «зірочкою» у додатку Б. При наявності хоча б одного з таких дефектів ЗТП коефіцієнт дефектності будівельної частини КДЧ ЗТП приймається рівним 100, при відсутності — рівним 0.
Корпуси РП-10 кВ ЩТП, корпуси РП 6—20 кВ і РП 0,38 кВ КТП і ЗТП підлягають заміні при наявності в них дефектів з кодами С42*, С43* і С52 згідно з додатком Б. Відповідно при наявності хоча б одного такого дефекту коефіцієнт дефектності корпуса (КДК) ЩТП, КТП і ЗТП приймається рівним 100, а за відсутності — рівним 0.

Силовий трансформатор 6—20/0,38 кВ ЩТП, КТП і ЗТП вважається дефектним і підлягає заміні при наявності в ньому хоча б одного з дефектів з кодами Я11, Я12, Я15 або Я18 згідно з додатком Б. Відповідно при наявності хоча б одного такого дефекту коефіцієнт дефектності силового трансформатора (КДТ) приймається рівним 100, а при відсутності — рівним 0.
Комутаційний апарат 6—20 кВ ЩТП, КТП і ЗТП вважається дефектним і підлягає заміні при наявності в ньому хоча б одного дефекту з кодами В62*, В63*, В71, В73*, В75*. В81*. В91*—В93*, В94, В95*—В98* згідно з додатком Б. Відповідно при наявності хоча б одного з цих дефектів коефіцієнт дефектності комутаційного апарата (КДКАВН) приймається рівним 100, а при відсутності — рівним 0.
Апарат захисту від перенапруг РП 6—20 кВ ЩТП, КТП і ЗТП вважається дефектним і підлягає заміні при наявності в ньому хоча б одного дефекту з кодами В62*, В63*, В71, В73*, В75*, В81*. В91*—В93*, В94, В95*—В98* згідно з додатком Б. Відповідно при наявності хоча б одного з цих дефектів коефіцієнт дефектності комутаційного апарата (КДЗАВН) приймається рівним 100, а при відсутності — рівним 0.
Ізолятори шин і приєднань РП 6—20 кВ ЩТП, КТП і ЗТП вважаються дефектними і підлягають заміні при наявності в них хоча б одного з дефектів з кодами В31, ВЗЗ*, В41, В43*, В51, В53* згідно з додатком Б. Відповідно при наявності цього дефекту коефіцієнт дефектності КДІНН приймається рівним 100, а при відсутності — рівним 0.
Для встановлення комплексної якісної оцінки технічного стану ТП напругою 6—20/0,38 кВ обчислюється коефіцієнт дефектності конкретної ТП за формулами:
для ЩТП:
КДЩТП = 0,24КДО+ 0,11КДК+ 0,25КДТ+0,08КДКАВН+ (6.8)
+ 0,08КДЗАВН+ 0,08КДІВН + 0,08КДКАнн+0,08 КДЗАнн+ 0,04КДІнн;
для однотрансформаторних КТП тупикового типу:
КДКТП1= 0,1КДО + 0,2КДК+ 0,25КДТ+ 0,1КДКАвн+
+ 0,09КДЗАВН + 0,09КДІвн + 0,09КДКАнн +
+ 0,05КДЗАнн+ 0,05КДІнн (6.9)
для однотрансформаторних КТП прохідного типу:
КДКТП1п= 0,09КДО+ 0,18КДК+ 0,22КДТ+
+ 0,18КДКАВН+ 0,08КДЗАВН+ 0,08КДІВН +
+ 0,08КДКАНН + 0,04КДЗАнн + 0,05КДІнн; (6.9а)
для двотрансформаторних КТП:
КДКТП2П = 0,04 (КДО1 + КДО2) + 0,09(КДК1 + КДК2) +
+ 0,11(КДТ1 + КДТ2) + 0,09(КДКАВН1+ КДКАВН2) +
+ 0,04(КДЗАВН1 + КДЗАВН2) + 0,04(КДІВН1 + КДІвн2) +
+ 0,04 (КДКАнн1 + КДКАнн2) + 0,02(КДЗАнн1 +
+ КДЗАнн2) + 0,03 (КДІнн1 + КДІнн2) (6.9б)
для однотрансформаторних ЗТП:
КДЗТП1 = 0,2КДЧ+ 0,14КДК+ 0,2КДТ+ 0,1КДКАвн +
+ 0,09КДЗАвн + 0,09КДІвн + 0,09КДКАнн +
+0,04КДЗАнн + 0,05 КДІнн (6.9в)
для двотрансформаторних ЗТП:
КДЗТП2П=0,2КДЧ+ 0,07(КДК1 + КДК2) + 0,1(КДТ1 +
+ КДТ2) + 0,05(КДКАВН1 + КДКАВН2) + 0,05 (КДЗАВН1 +
+ КДЗАВН2) + 0,04(КДІвн1 + КДІВН2) + 0,05(КДКАнн1 +
+ КДКАНН2) + 0,02(КДЗАНН1+ КДЗАНН2) + 0,02 (КДІНН1 +
+ КДІІНН2), (6.9г)

де числа, на які збільшуються коефіцієнти дефектності (КДО, КДТ тощо) є ваговими коефіцієнтами, що відбивають вплив технічного стану елементів ТП 6—20/0,38 кВ на вартість ремонтних робіт із заміни всіх дефектних елементів справними аналогічними елементами.
За обчисленим значенням коефіцієнта дефектності конкретної ТП напругою 6—20/0,38 кВ установлюється комплексна якісна оцінка її технічного стану згідно з даними таблиці 6.3:

Таблиця 6.3


Значення коефіцієнта дефектності (КДТП), %

Комплексна якісна оцінка технічного стану ТП 6 — 20 кВ/0,38 кВ та її індекс

Ваговий коефіцієнт оцінки

0

Добрий

ТО

1

0

Менше 25

Задовільний

Р

2

0,1

Від 25 до 50

Незадовільний

Реконструкція

3

0,3

50 і вище

Непридатний

Заміна

4

0,6

Для встановлення комплексної якісної оцінки технічного стану довільної сукупності ТП напругою 6—20/0,38 кВ обчислюється коефіцієнт цієї сукупності ТП (КДСТ) за формулою:

(6.10)
де N1 + N2 + N3 + N4 — кількість ТП напругою 6—20/0,38 кВ, що знаходяться на момент оцінки відповідно в доброму, задовільному, незадовільному або непридатному технічному стані, шт;
0; 0,1; 0,3; 0,6 — значення вагових коефіцієнтів, установлених для градацій комплексної якісної оцінки технічного стану ТП напругою 6—20/0,38 кВ: добрий, задовільний, незадовільний, непридатний відповідно.
За обчисленим значенням коефіцієнта дефектності сукупності ТП напругою
6—20/0,38 кВ установлюється комплексна якісна оцінка її технічного стану.

Приклад 1. Установити комплексну якісну оцінку технічного стану однієї двотрансформаторної КТП напругою 10/0,38 кВ, що має елементи зі значеннями коефіцієнтів дефектності, відмінними від 0.
КДО1 = 29,31; КДК2 = 100; КДТ1 = 100;
КДЗАВН1 = 100; КДІНН2= 100.
Обчислюється за (6.9б) коефіцієнт дефектності цієї ТП:
КДКТП2П = 0,04 • 30,45 + 0,09 • 100 + 0,11 • 100 +
+ 0,04 • 100 + 0,03 • 100 = 28,17.

Висновок. Дана КТП 10/0,38 кВ знаходиться в незадовільному стані, тому що 25 < КДКТП2П < 50.
Приклад 2. Порівняти технічний стан ТП 10/0,38 кВ двох населених пунктів, що мають значення індивідуальних комплексних якісних оцінок технічного стану, зазначені в таблиці 6.4.
Таблиця 6.4


Найменування населеного
пункту

Кількість ТП 10/0,38 кВ, шт., що знаходяться в
технічному стані

доброму

задовільному

незадовільному

непридатному

с.Червоне

1

1

0

1

с.Часів Яр

0

3

0

1

Обчислюються за (6.10) коефіцієнти дефектності сукупності ТП напругою
10/0,38 кВ у відповідному населеному пункті:
1. с.Червоне: ;
2. с Часів Яр: .
Висновки.
1. Трансформаторні підстанції напругою 10/0,38 кВ у селах Червоне і Часів Яр знаходяться в задовільному стані, тому що КДСТ1 і КДСТ2 менші 25.
2. Технічний стан ТП напругою 10/0,38 кВ у с.Часів Яр вищий, ніж у с.Червоне, тому що КДсТ2 менше КДСТ1. 
« Конструктивное исполнение электрических сетей напряжением свыше 1000 В   Монтаж вводно-распределительного устройства 0,38 кВ »
электрические сети