Стартовая >> Документация >> Охрана труда >> Перелік будівель, споруд, приміщень і відкритих технологічних майданчиків з установленням їх категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою, а також класів вибухо- і пожежонебезпечних зон

Категорії приміщень та будинків щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки - Перелік будівель, споруд, приміщень і відкритих технологічних майданчиків з установленням їх категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою, а також класів вибухо- і пожежонебезпечних зон

Оглавление
Перелік будівель, споруд, приміщень і відкритих технологічних майданчиків з установленням їх категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою, а також класів вибухо- і пожежонебезпечних зон
Об'єкти транспорту газу
АГНКС (природний газ)
Газорозподільні станції
Об'єкти підземного зберігання газу
Об'єкти загального призначення
Класифікація вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зон
Категорії приміщень та будинків щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки

 
Додаток Б
(Довідковий)
1 КАТЕГОРІЇ ПРИМІЩЕНЬ ТА БУДИНКІВ ЩОДО ВИБУХОПОЖЕЖНОЇ ТА ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ
(Витяг з НАПБ Б. 07.005-86)


Таблиця Б1


Категорія приміщення

Характеристика речовин та матеріалів, які знаходяться (обертаються) у приміщенні

А
вибухопожежонебезпечна

Горючі гази, легкозаймисті рідини з температурою спалаху не більше 28 С, у такій кількості, що можуть утворювати вибухонебезпечні парогазоповітряні суміші, при займанні яких розвивається розрахунковий надмірний тиск вибуху в приміщенні, який перевищує 5 кПа. Речовини та матеріали, які здатні до вибуху і горіння в разі взаємодії з водою, киснем повітря або один з одним у такій кількості, що розрахунковий надмірний тиск вибуху в приміщенні перевищує 5 кПа.

Б
вибухопожежонебезпечна

Горючі пил або волокна, легкозаймисті рідини з температурою спалаху вище за 28 С, горючі рідини в такій кількості, що здатні утворювати вибухонебезпечні пилоповітряні або пароповітряні суміші, при займанні яких розвивається надмірний тиск вибуху в приміщенні, який перевищує 5 кПа.

В
пожежонебезпечна

Горючі та важкогорючі рідини, тверді горючі та важкогорючі речовини та матеріали (в тому числі пил і волокна), речовини та матеріали, здатні тільки горіти при взаємодії з водою, киснем повітря або один з одним, за умови, що приміщення, в яких вони є в наявності або обертаються, не належать до категорій А і Б.

Г

Негорючі речовини та матеріали в гарячому, розжареному та розплавленому стані, процес обробки яких супроводжується виділенням променистого тепла, іскор і полум'я; горючі гази, рідини та тверді речовини, які спалюються або утилізуються як паливо.

Д

Негорючі рідини і матеріали у холодному стані. Допускається відносити до категорії Д приміщення, в яких знаходяться горючі рідини в системах змащування, охолодження та гідроприводу обладнання, в кількості не більше 60 кг на одиницю обладнання у разі тиску не більше 0,2 МПа; кабельні електропровідники до обладнання, окремі предмети меблів на місцях.2 Категорії будинків щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки
2.1. Будинок відноситься до категорії А, якщо в ньому сумарна площа приміщень категорій А перевищує 5% площі всіх приміщень чи 200м2.
Допускається не відносити будинок до категорії А, якщо сумарна площа приміщень категорії А в будинку не перевищує 25% сумарної площі всіх розміщених у ньому приміщень (але не більш 1000 м2), і ці приміщення обладнаються установками автоматичного пожежегасіння.
2.2. Будинок відноситься до категорії Б, якщо одночасно виконані дві умови:
а) будинок не відноситься до категорії А;
б) сумарна площа приміщень категорій А и Б перевищує 5% сумарної площі всіх приміщень чи 200 м2. Допускається не відносити будинок до категорії Б, якщо сумарна площа приміщень категорій А и Б у будинку не перевищує 25% сумарної площі всіх розміщених у ньому приміщень (але не більш 1000 м2), і ці приміщення обладнаються установками автоматичного пожежегасіння.
2.3. Будинок відноситься до категорії В, якщо одночасно виконані дві умови:
а) будинок не відноситься до категорій А чи Б;
б) сумарна площа приміщень категорій А, Б и В перевищує 5% (10%, якщо в будинку відсутні приміщення категорій А и Б) сумарної площі всіх приміщень.
Допускається не відносити будинок до категорії В, якщо сумарна площа приміщень категорій А, Б и В у будинку не перевищує 25% сумарної площі всіх розміщених у ньому приміщень (але не більш 3500 м2), і ці приміщення обладнаються установками автоматичного пожежегасіння.
2.4. Будинок відноситься до категорії Г, якщо одночасно виконані дві умови:
а) будинок не відноситься до категорії А, Б чи В;
б) сумарна площа приміщень категорій А, Б, В и Г перевищує 5% сумарної площі всіх приміщень.
Допускається не відносити будинок до категорії Г, якщо сумарна площа приміщень категорій А, Б, В и Г у будинку не перевищує 25% сумарної площі всіх розміщених у ньому приміщень (але не більш 5000 м2), і приміщення категорій А, Б, В обладнаються установками автоматичного пожежегасіння.
2.5 Будинок відноситься до категорії Д, якщо воно не відноситься до категорії А, Б, В чи Г.


УДК 614.841.1; 622.279.8

Ключові слова: перелік, приміщення, установка, категорія, клас зони з вибухо- та пожежонебезпеки, камера, відкритий технологічний майданчик. 
« Первичные средства пожаротушения   Перечень вопросов проведения дней охраны труда »
электрические сети