Стартовая >> Документация >> Охрана труда >> Перелік будівель, споруд, приміщень і відкритих технологічних майданчиків з установленням їх категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою, а також класів вибухо- і пожежонебезпечних зон

Об\'єкти загального призначення - Перелік будівель, споруд, приміщень і відкритих технологічних майданчиків з установленням їх категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою, а також класів вибухо- і пожежонебезпечних зон

Оглавление
Перелік будівель, споруд, приміщень і відкритих технологічних майданчиків з установленням їх категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою, а також класів вибухо- і пожежонебезпечних зон
Об'єкти транспорту газу
АГНКС (природний газ)
Газорозподільні станції
Об'єкти підземного зберігання газу
Об'єкти загального призначення
Класифікація вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зон
Категорії приміщень та будинків щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки

 

 

 

 

9 Об'єкти загального призначення

Найменування приміщень, будівель, споруд

Категорія приміщень вибухопожежної та пожежної небезпеки за НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86)

Клас зони з вибухо-і пожежонебезпеки за ДНАОП 0.00-1.32-01

Категорія та група вибухонебезпечної суміші згідно з ГОСТ 12.1.011-78

Речовини, матеріали, що є в наявності

Примітка


9.1 Об'єкти загального призначення

9.1.1

Головний щит управління (ГЩУ) компресорної станції магістральних газопроводів

Д

НН

---

Технологічне обладнання

 

9.1.2

Приміщення станції пожежогасіння або розміщення приймально-контрольних приладів (станцій) та вузлів керування технічними засобами протипожежного захисту

Д

НН

---

---“---

 

9.1.3

Приміщення пожежної насосної станції

Д

НН

---

---“---

 

9.1.4

Приміщення насосної:
• артсвердловини;
• господарчого питного водопостачання;
• технічного водопостачання;
• теплових мереж;
• каналізації

Д
Д
Д
Д
Д

НН
НН
НН
НН
НН

---
---
---
---
---

---“---

 


9.2 Адміністративно-побутові будівлі та приміщення, які входять до складу магістральних газопроводів

9.2.1

Службові кабінети

Д

НН

---

Робочі меблі

 

9.2.2

Комори зберігання паперу, канцелярських товарів

В

П-11А

---

ТГМ

 

9.2.3

Приміщення вентиляційних систем та кондиціонування повітря

Д

НН

---

Технологічне обладнання

 

9.2.4

Електрощитові приміщення

Д

НН

---

Електротехнічне обладнання

 

9.2.5

Складські приміщення магазинів з продажу горючих товарів або негорючих товарів в горючій упаковці (тарі)

В

П-11А

---

Горючі:
товари, упаковка, тара

 

9.2.6

Виробничі приміщення їдалень (за винятком комор та складів зберігання горючих товарів та негорючих товарів в горючій тарі)

Д

НН

---

Технологічне обладнання

 

9.2.7

Склади та комори їдалень для зберігання горючих продовольчих товарів або негорючих продовольчих товарів в горючий тарі

В

П-11А

---

Горючі продовольчі товари або негорючі продовольчі товари в горючій тарі

 

9.2.8

Приміщення лікувально-профілактичного напрямку (за винятком комор зберігання ліків та перев'язочного матеріалу)

Д

НН

---

Медичне обладнання

 

9.2.9

Приміщення комор зберігання ліків та перев'язочного матеріалу в лікувально-профілактичних закладах

В

П-11А

---

ГМ

 


9.3 Вузли зв'язку

9.3.1

Лінійно-апаратний цех

Д

-

---

 

 

9.3.2

Приміщення вводу кабелів

Д

-

---

 

 

9.3.3

Автоматний зал

Д

-

---

 

 

9.3.4

Крос

Д

 

---

 

 

9.3.5

Випрямна

Д

-

---

 

 

9.3.6

Акумуляторна

А/Д

2/НН

11С-Т1/відсутня

Газоподібний водень/відсутні

Категорія визначається розрахунком

9.3.7

Кислотна

Д

-

---

 

 

9.3.8

Дистиляторна

Д

-

---

 

 


9.4 Матеріальні склади які розташовані у приміщеннях

9.4.1

Склад аварійно-відновлювального пункту

В

П-ІІа

---

ТГМ

 

9.4.2

Склад вузла зв'язку

В

П-ІІа

---

ТГМ

 

9.4.3

Склад кабельної продукції

В

П-ІІа

---

ТГМ

 

9.4.4

Склад електрослужби

В

П-ІІа

---

ТГМ

 

9.4.5

Склад білизни та спецодягу

В

П-ІІа

---

Тканина

 

9.4.6

Склад гумотехнічних виробів

В

П-ІІа

---

ТГМ

 

9.4.7

Склад горючих матеріалів або негорючих матеріалів, запчастин для технологічного обладнання, вузлів та агрегатів в горючій тарі

В

П-І1а

---

ТГМ

 

9.4.8

Склад негорючих матеріалів, запчастин для технологічного обладнання, вузлів та агрегатів в негорючій тарі

Д

НН

---

НМ

 

9.4.9

Склад порожньої тари (бочки, ящики, контейнери і т.ін.), виготовленої з горючих матеріалів

В

П-ІІа

---

ТГМ

 

9.4.10

Склад порожньої тари (бочки, ящики, контей-нери і т.ін.), виготовленої з негорючих матеріалів

Д

НН

---

НМ

 

9.4..11

Склад балонів з пропан-бутаном

А

2

ІІА-Т1

ГГ

 

9.4.12

Склад порожніх балонів з під пропан-бутану

Д

НН

---

НМ

 

9.4.13

Склад балонів з киснем та порожніх з під нього

Д

НН

---

НМ

п. 7.10.3.5
НАПБ А.01.001-95

9.4.14

Склад порожніх балонів для кисню

Д

НН

---

НМ

 

9.4.15

Склад балонів з негорючими вогнегасними газами (СО 2 , азот, хладон і т. і.) або порожніх балонів для цих газів

Д

НН

---

НМ

 

9.4.16

Склад ЛЗР (розчинники, нітролаки, нітрофарби) при зберіганні в банках або в бочках

А

2

11А-Т3

ЛЗР

 

 

Б

2

11А-Т3

ЛЗР

 

9.4.17

Склад ГР (розчинники, масляні фарби) при зберіганні в банках або в бочках

В

П-1

---

ГР

 

9.4.18

Склад карбіду кальцію в барабанах

Д

НН

---

НМ

п. 7.10.4.16, 7.10.4.23, 7.10.4.24
НАПБ А.01.001-95

9.4.19

Склад пиломатеріалів або виробів з деревини

В

П-11А

---

ГМ

 

9.4.20

Склад балонів з ацетиленом

А

2

11С-Т2

ГГ

п. 7.10.3.2, 7.10.3.7, 7.10.3.9
НАПБ А.01.001-95 *

9.4.21

Склад порожніх балонів з під ацетилену

Д

НН

---

---

 


9.5 Матеріальні склади , які розташовані на відкритих майданчиках або під навісами

9.5.1

Склад ЛЗР (резервуарний парк)

---

2

11А-Т3

ЛЗГ

п.4.5.12
ДНАОП 0.00-1.32-01


9.6 Хімічна лабораторія

9.6.1

Приміщення аналізів горючих газів, зріджених вуглеводневих газів, змащувальних мастил

Д

НН

11А-Т1

ПГ, ЗВГ ,ЗМ

Робота виконується у витяжних шафах, об-ладнаних примусовою витяжкою вентиля-цією, включення якої здійснюється автома-тично від газоаналіза-торів встановлених у цих межах

9.6.2

Приміщення для зберігання проб, каліброваних ємностей з горючими газами

Д

НН

11А-Т1

ПГ, ЗВГ, ЗМ

Зберігання здійсню-ється у витяжних ша-фах, обладнаних при-мусовою витяжною вентиляцією, вклю-чення якої здійсню-ється автоматично від газоаналізаторів,
встановлених у цих шафах

9.6.3

Приміщення для зберігання хімреагентів

В

П-1

 

ГР, ГМ

 

9.6.4

Манометрична лабораторія

Д

НН

 

 

 

9.6.5

Лабораторія КВП і А

Д

НН

 

 

 

9.6.6

Лабораторія електровимірювань

Д

НН

 

 

 

9.6.7

Лабораторія високовольтних випробувань

Д

НН

 

 

 

9.6.8

Лабораторія телемеханіки

Д

НН

 

 

 

9.6.9

Рентгенлабораторія

Д

НН

 

 

 

9.6.10

Лабораторія ЕХЗ

Д

НН

 

 

 


9.7 Котельна

9.7.1

Котельний зал

Г

НН

 

ПГ

ПГ- використовують як паливо

9.7.2

Насосна мазуту

В

П-І

 

ГР

 

9.7.3

Повітряна компресорна

Д

НН

 

Стиснене повітря

 


9.8 Виробничі будинки та приміщення автотранспортного призначення

9.8.1

Кислотна

Д

НН

 

Кислота

 

9.8.2

Дистиляторна

Д

НН

 

Вода

 

9.8.3

Приміщення зарядки акумуляторів

Д

НН

11С-Т1

Газоподібний водень

Зарядка здійснюється у витяжних шафах обладнаних примусовою витяжною вентиляцією, зблокованою з зарядним пристроєм

9.8.4

Відкритий або під навісом майданчик для зберігання автотранспортних засобів

---

П-111

---

Автотранспорт

Автотранспорт працює на: бензині, дизельному паливі, стиснутому природному газі або зрідженому нафтовому газі

9.8.5

Приміщення для зберігання автотранспортних засобів

В

П-1

---

ГГ; ЛЗР; ГР; ЗМ; ГМ

---“---

9.8.6

Приміщення технічного обслуговування автомобілів

В

П-І

---

ГР; ЗМ; ГМ

Здійснюються роботи з технічного обслуго-вування крім:
миття та знежирю-вання; вулканізаційні, зварювальні, мідниць-ки, фарбувальні робо-ти

9.8.7

Приміщення для миття та знежирювання агрегатів, вузлів та деталей автотранспорту

Д

А

НН
2

---
11А-Т3

Негорючі миючі речовини.
ЛЗР; ГР

 

9.8.8

Вулканізаційне відділення

В

П-ІІа

11А-ТЗ

ТГМ, ЛЗР

п. 4.5.13; 5.3.6
ДНАОП 0.00-1.32-01

9.8..9

Зварювальне-мідницьке відділення

Г

НН

 

 

 

9.8.10

Приміщення для виконання фарбувальних робіт та сушки автотранспорту (роботи здійснюються в фарбувальних та сушильних камерах)

А

2

11А-ТЗ

ЛЗР; ТГМ

Зона вважається вибухонебезпечною в межах до 5м по горизонталі і вертикалі від відкритих прорізів фарбувальних і сушильних камер
п. 4.5.10
ДНАОП 0.00-1.32-01

9.8.11

Приміщення в якому здійснюється безкамерне фарбування автотранспорту

А

2

11А-ТЗ

ЛЗР; ТГМ

Зона вважається вибухонебезпечною в межах до 5м по горизонталі і вертикалі від краю грат, свіжопо-фарбованих виробів і ємностей з ЛЗР.
п. 4.5.10
ДНАОП 0.00-1.32-01

9.8.12

Фарбування та сушка автотранспорту здійснюється за межами будівель, споруд – на відкритому майданчику

---

2

11А-ТЗ

ЛЗР; ТГМ

Вибухонебезпечна зона вважається в межах до 5м по горизонталі від краю автотра-нспорту, який фарбується або сушиться ( з урахуванням напрямку та швидкості вітру

9.8.13

Токарна майстерня

Д

НН

 

 

 

9.8.14

Слюсарно-ремонтна дільниця

Д

НН

 

 

 

9.8.15

Шиномонтажне відділення

В

П-11а

 

ТГМ

 

9.8.16

Моторне відділення

В

П-1

 

ГР; ЗМ

 

9.8.17

Агрегатне відділення

В

П-1

 

ЗМ; ГР

 

9.8.18

Механічна майстерня

Д

НН

 

 

 

9.8.19

Електрична майстерня

Д

НН

 

 

 


9.9 Об'єкти забезпечення та розподілу електроенергії

9.9.1

Приміщення резервної електростанції

Г

НН

 

Тверді, рідкі, газоподібні горючі речовини спалюються

п.4.5.13; 5.3.6
ДНАОП 0.00-1.32-01

9.9.2

Приміщення зберігання для резервної електростанції палива:
• твердого
• ГР
• ПГ

В
В
А

П-11а
П-1
2

11А-Т1

ТГМ
ГР
ПГ

 

9.9.3

Приміщення щитів керування енергетичним обладнанням

Д

НН

 

Технологічне обладнання

 

9.9.4

Кабельні споруди (тунелі, шахти, галереї)

Д

НН

 

---“---

За умови їх заповнення кварцовим піском

9.9.5

Трансформаторні камери з маслонаповненими трансформаторами і КТП

В

П-1

 

---“---

 

9.9.6

Трансформаторні камери з сухими трансформаторами і КТП

Д

НН

 

---“---

 

9.9.7

Приміщення розподільчих пристроїв до 1000 В

Д

НН

 

---“---

 

9.9.8

Приміщення розподільчих пристроїв понад 1000 В

Д

НН

 

---“---

 

9.9.9

Приміщення стаціонарних кислотних акумуляторних батарей

А/Д

2/НН

11С-Т1

Газоподібний водень тільки у верхній частині приміщення

Категорія приміщення вибухопожежної і пожежної небезпеки визначається розрахунком п.4.5.9
ДНАОП 0.00-1.32-01


9.10 Автозаправні станції (стаціонарні та контейнерні)

9.10.1

Підземні резервуари для прийому та зберігання ЛЗР

---

2

11А-ТЗ

ЛЗР

Вибухонебезпечна зона – 5 м по горизонталі і вертикалі від запобіжних та дихальних клапанів ємностей. п. 4.5.12
ДНАОП 0.00-1.32-01

9.10.2

Підземні резервуари для прийому та зберігання ГР

---

П-111

---

ГР

Пожежонебезпечна зона – 3 м по горизонталі і вертикалі від запобіжних та дихальних клапанів
п. 5.3.9
ДНАОП 0.00-1.32-01

9.10..3

Простір навколо зливних та замірних труб резервуарів з ЛЗР

---

2

11А-ТЗ

ЛЗР

Вибухонебезпечна зона – 3 м по горизонталі і вертикалі від зрізу труб. п. 4.5.12
ДНАОП 0.00-1.32-01

9.10.4

Операторна

Д

НН

---

Технологічне обладнання

 

9.10.5

Насосна станція ЛЗР

А

2

11А-ТЗ

ЛЗР

Вибухонебезпечна зона займає весь об'єм приміщення

9.10.6

Насосна станція ГР

В

П-1

---

ГР

 

9.10.7

Роздавальні колонки для ЛЗР

---

2

11А-ТЗ

ЛЗР

Вибухонебезпечна зона – 3 м по горизонталі і вертикалі від колонок п. 4.5.12
ДНАОП 0.00-1.32-01

9.10.8

Роздавальні колонки для ГР

---

П-111

---

ГР

Пожежонебезпечна зона – 3 м по горизонталі і вертикалі від колонок п. 5.3.9
ДНАОП 0.00-1.32-01


9.11 Об'єкти деревообробного виробництва

9.11.1

Розпилювальний цех

В

П-ІІ

 

ТГМ, горючий пил

 

9.11.2

Приміщення сушки деревини

В

П-11А

 

ТГМ

 

9.11.3

Заготівельний цех

В

П-ІІ

 

ТГМ, горючий пил

 

9.11.4

Цех зборки виробів

В

П-ІІ

 

ТГМ, горючий пил

 

9.11.5

Приміщення шліфування деревини

Б

22

 

Пил деревини

п. 4.5.8
ДНАОП 0.00-1.32-01

9.11.6

Приміщення фарбування деревини ЛЗР, а також сушки після фарбування (роботи здійснюються в фарбувальних та сушильних камерах)

А

2

11А-ТЗ

ЛЗР, ТГМ

Зона вважається вибухонебезпечною в межах до 5м по горизонталі і вертикалі від відкритих прорізів фарбувальних і сушильних камер
п. 4.5.10
ДНАОП 0.00-1.32-01

9.11.7

Приміщення безкамерного фарбування та сушки деревини з використанням ЛЗР

А

2

11А-ТЗ

Пари , ЛЗР. ТГМ

Зона вважається вибухонебезпечною в межах до 5м по горизонталі і вертикалі від краю грат, свіжопо-фарбованих виробів і ємностей з ЛЗР.
п. 4.5.10
ДНАОП 0.00-1.32-01

9.11.8

Приміщення фарбування деревини ГР, а також сушки після фарбування ( роботи здійснюються в фарбувальних та сушильних камерах)

В

П-1

---

ГР, ТГМ

Зона вважається пожежонебезпечною в межах до 3м по горизонталі і вертикалі від відкритих прорізів фарбувальних і сушильних камер. п.5.3.9
ДНАОП 0.00-1.32-01

9.11.9

Приміщення безкамерного фарбування деревини та сушки деревини з використанням ГР

В

П-1

---

ГР, ТГМ

Зона вважається пожежонебезпечною в межах до 3 м по гори-зонталі і вертикалі від краю грат свіжопофар-бованих виробів і ємностей з ГР. п.5.3.9
ДНАОП 0.00-1.32-01

9.11.10

Приміщення клеєварки

В

П-11А

---

ТГМ

 

9.11.11

Приміщення витяжної вентсистеми, а також припливної вентсистеми , що працює із застосуванням рециркуляції повітря і обслуговують зону класу П-11

В

П-11

---

Горючий пил

  
« Первичные средства пожаротушения   Перечень вопросов проведения дней охраны труда »
электрические сети