Стартовая >> Документация >> Охрана труда >> Атестація робочих місць за умовами праці

Критерії для оцінки умов праці - Атестація робочих місць за умовами праці

Оглавление
Атестація робочих місць за умовами праці
Карта умов праці
Критерії для оцінки умов праці
Розмір доплати в залежності від фактичного стану умов праці
Фактори для підтвердження права на пільгове пенсійне забезпечення

Додаток 3

КРИТЕРІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ УМОВ ПРАЦІ
(Витяг з класіфікації умов та характеру праці за ступенями шкідливості і небезпечності , важкості і напруженості*)п\п

Фактори виробничого середовища
і трудового процесу

ІІІ клас - умови шкідливі і небезпечні умови і характер праці

І ступінь
(1 бал)

ІІ ступінь
(2 бала)

ІІІ ступінь
(3 бала)

1

2

3

4

5

1

Шкідливі хімічні речовини:

ПеревищенняГДК

1 клас небезпеки
2 клас небезпеки
3-4 класи небезпеки

до 2 разів
до 3 разів
до 4 разів

2.1-4 разів
3.2-5 разів
4.1-6 разів

більше 4 разів
більше 5 разів
більше 6 разів

2

Пил переважно фіброгенної дії

Перевищення ГДК

до 2 разів

2.1-5 разів

більше 5 разів

3

Вібрація (загальна і локальна)

Перевищення ГДР

до 10 дБА

10-15 дБА

більше 15 дБА

4

Шум

Перевищення ГДР

до 10 дБА

10-15 дБА

більше 15дБА

5

Інфразвук

вище ГДР

-------

------

6

Ультразвук

вище ГДР

-------

------

7

Неіонезуюче випромінювання:
-радіочастотний діапазон
-діапазон промислової частоти
-оптичний діапазон(лазерне випромінювання)

вище ГДР
вище ГДР
вище ГДР

-------
-------
-------

------
------
------

8

Мікроклімат у приміщенні:
- температура повітря , єС

вище гранично допустимих значень у теплий період або нижче мінімальних допустимих значень у холодний період

до 4 єС

4.1-8 єС

вище 8 єС

- швидкість руху повітря, м/с

вище рівня теплий і або нижче в теплий допустимих холодний мінімально період року величин в періоди року допустимих

до 3 разів

більше 3 разів

-------

- відносна вологість повітря,%

перевищення рівнів, допустимих санітарними нормами, в теплий період року

до 25%

більше 25%

-------

-інфрачервоне випромінювання, Вт/м2

141-350 Вт/м2

351-2800 Вт/м2

вище 2800 ВТ/м2

9

Атмосферній тиск:

-влітку

до 32 °С

32-40 °С

вище 40 °С

-зимою

-(10-14) °С

-(15-20) °С

нижче -20 °С

10

Атмосферній тиск:

-підвищенній

1.3-1.8

1.9-3.0

більше 3.0

-знижений (м над рівнем моря)

1100-2000

2100-4000

вище 4000

11

Біологічні фактори:

Микроорганізми

Перевищення ГДК

1 клас небезпеки

до 2 разів

2.1-4 разів

більше 4 разів

2 клас небезпеки

до 3 разів

3.1-6 разів

більше 6 разів

3-4 класи небезпеки

до 5 разів

5.1-10 разів

більше 10 разів

Білкові препарати

Перевищення ГДК

1 клас небезпеки

до 2 разів

3.1-5 разів

більше 5 разів

2 клас небезпеки

до 5 разів

5.1-10 разів

більше 10 разів

3-4 класи небезпеки

до 10 разів

10.1-20 разів

більше 20 разів

Природні компоненти організму (амінокіслоти, вітаміни тощо)

Перевищення ГДК

1 клас небезпеки

до 5 разів

5.1-10 разів

більше 10 разів

2 клас небезпеки

до 7 разів

7.1-15 разів

більше 15 разів

3-4 класи небезпеки

до 10 разів

10.1-20 разів

більше 20 разів

12

Важкисть праці:

Динамічна робота

- потужнисть зовнішньої роботи (Вт)

90

---

---

- при роботі за учасю м’язів чоловіків

83

---

---

- нижніх кінцівок і тулуба жінок

45

---

---

- теж саме при роботі з переважною чоловіків

30.5

---

---

участю м’язів плечевого поясу жінок

31-35

35

---

- маса піднімання і переміщення чоловіків

11-15

15

---

вантажів, кг

- дрібні стереотипні рухи кистей пальців рук

4001-60000

60001-80000

більше 80000

( кількість за зміну)

Статичне навантаження

- велечина навантеження за зміну (кг*с) при

утриманні вантажу:

однією рукою

43001-97000

вище 97000

двума руками

97001-208000

вище 208000

за участю м’язів тулуба і ніг

130001-260000

вище 260000

13

Перебування в нахиленому положені

до 30о 25-50% тривалості зміни

за 30о понад 50% тривалості зміни

---

Перебування у вимушеному положенні (на колінах, навпочіпки і т.п.)

---

до 25% тривалості зміни

панад 25% тривалості зміни

---

Нахили тулуба

Вимушенні нахили

понад 30о 101-300 разів за зміну

понад 30о і більше 300 разів за зміну

---

Переміщення в просторі (переходи, обумовленні технологічними процесами)

10.1-17 км за зміну

понад 17 км за зміну

---

14

Напруженність праці

Увага:

- тривалість зосередження (% до тривалості зміни)

вище 75

---

---

- щільність сигналів у середньому за годину

вище 300

---

---

Напруженність аналізаторних функцій:

- зору(категорія зорових робіт за
СНиП ІІ-4-79/85)

високоточна

особливо високоточна - з застосуванням оптичних приладів

---

- слуху (при виробничій потребі сприняття мови
або диференцювання сигналів)

разбірливість слів і сигналів менше 70%

---

---

Емоційна і інтелектуальна напруженність

вирішення важливих зав-дань в умовах дефіциту часу і інформації з підвищенною відповідальні-стю

особливий ризик, небезпека, відповідальність за безпеку інших осіб

---

Одноманітність:

- кількість елементів у багаторазово повторюваних операціях

3-2

---

---

- тривалість виконання повторюваних операцій
(в секунду)

19-2

---

---

- час спостережень за ходом виробничого процесу
без активних дій (% тривалості зміни)

96 і більше

---

---

15

Змінність

нерегулярна змінність з роботою в нічну зміну

---

---

* Використана “Гигиеническая классификация труда” №4137-86 
Билеты (вопросы и ответы) по внутреннему расследованию »
электрические сети