Стартовая >> Документация >> Охрана труда >> Атестація робочих місць за умовами праці

Карта умов праці - Атестація робочих місць за умовами праці

Оглавление
Атестація робочих місць за умовами праці
Карта умов праці
Критерії для оцінки умов праці
Розмір доплати в залежності від фактичного стану умов праці
Фактори для підтвердження права на пільгове пенсійне забезпечення

Додаток 1
КАРТА УМОВ ПРАЦІ

Підприємство № робочого місця________________
____________________________
Професія(посада)________________
Код по ЄТКД,КД
Виробництво_________________ ______________________________
повне найменування
Цех_________________________ Номери аналогічних робочих місць
____________________________________

Оцінка факторів виробничого середовища і трудового процесу.


п\п

Фактори виробничого середовища і трудового

Дата досліджень

ГДР
ГДК

Фактичне значення

3 клас шкідливі і небезпечні умови і характер праці

Триваліст дії фактора а, %

Примітка
Хф

ступінь

І

ІІ

ІІІ

бали

1

2

3

1

Шкідливі хімічні речовини

1 клас небезпеки

2 клас небезпеки

3-4 клас небезпеки

2

Пил переважно фіброгенної дії

3

Вібрції (загальна і локальна)

4

Шум, дБ

5

Іфразвук

6

Ультразвук

7

Неіонезуючі випромінювання

- радіочастотний діапазон

- діапазон промислових частот

- оптич. діапазон (лазерне випромін.)

8

Мікроклімат у приміщенні

- температура повітря, °С

- швидкість руху повітря, м/с

- відносна вологість повітря, %

- інфрачервоне випромінювіння Вт/м2

9

Температура зовнішнього повітря під час работи на вікритому повітрі, °С

- влітку

зимою

10

Атмосферний тиск

11

Біологічні фактори

Мікроорганізми

1 клас небезпеки

2 клас небезпеки

3-4 класи небезпеки

Мікроорганізми

1 клас небезпеки

2 клас небезпеки

3-4 класи небезпеки

Білкові препарати

1 клас небезпеки

2 клас небезпеки

3-4 класи небезпеки

Природні компоненти організму

(амінокислоти, вітаміни)

1 клас небезреки

2 клас небезпеки

3-4 класи небезпеки

12

Важкість праці

Динамічна робота :

- потужність зовнішн.роботи(Вт),
при роботі за участю м”язів нижніх кінцівок і тулуба

- теж саме при роботі за переважною участю м”язів плечового поясу

- маса піднімання і переміщення вантажу, кг

- дрібні стереотипні рухи кістей і пальців рук (кількість за зміну)

Статичне навантаження(Кгс):

- величина навантаження за зміну

при утриманні вантажу:

- однією рукою

- двома руками

- за участю м”язів тулуба і ніг

13

Робоча поза

Нахили тулуба, перміщення в просторі (перехо-ди, обумовлені тех. процесом)

14

Напруженність праці

Увага:

-тривалість засередження (% до тривалості зміни)

щільність сигналів у середньому за годину,

Напруженність аналізаторних функцій

-зору (категорія зорових робіт зі СНиП П-479),

-слуху (при виробничій потребі сприйняття мови або диференцювання сигналів)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Емоційна і інтелектуальна напруженість

Одноманітність:

- кількість елементів у багаторазово повторюваних операціях

- тривалість виконання повторюваних операцій (в секундах)

- час спостереження за ходом виробничого процесу без активних дій (% до тривалості зміни)

15

Змінність

16

Кількість факторів

1. Гігієнічна оцінка умов праці

2. Оцінка технічного та організаційного рівня

3.Атестація робочого місця

4.Рекомендації щодо покращення умов праці,
їх економічне обгрунтування

5.Пільги і компенсації

Пільги

Діючі

Запропоновані

Витрати

Пенсійне забеспечення

Доплати

Додаткові відпустки

Та інше

Голова експертно-технічної комісії________________
Члени експертно-технічної комісії________________

З атестацією ознакомлені_______________________

{mospagebreak title=Критерії для експрес-оцінки умов праці

Додаток 2

Критерії для експрес-оцінки умов праці

Фактори

Опис виробничих ситуацій

І ступінь(1 бал)

ІІ ступінь (2 бала)

Шкідливі хімічні
речовини

а)Повітря на робочому місці за-
бруднюється речовинами 1-2
класів небезпеки(пари чи гази,
аерозолі чи суміш парів і аерозолей);
є витяжна вентиляція
(місцева чи загальна)

Повітря на робочому місці
забруднюється речовинами
1-2 класів небезпеки;

витяжна вентиляція
відсутня

б)Повітря на робочому місці
забруднюється речовинами 3-4
класів небезпеки;
витяжна вентиляція відсутьня

______

Пил

а)Повітря забруднюється пилом, насичене SiO2, при наявності витяжної вентиляції

Повітря забруднюється пи-лом, насичене SiO2 , при відсутності
витяжної вентиляції

б)Повітря забруднюється пилом, яке не міститьSiO2,
при відсутності витяжної
вентиляції

______ 
Билеты (вопросы и ответы) по внутреннему расследованию »
электрические сети