Стартовая >> Документация >> Энергонадзор >> Посадова інструкція старшого економіста відділу збуту

Посадова інструкція старшого економіста відділу збуту

I. Загальні положення
1.1 Посадова інструкція складена на підставі “Галузевих кваліфікаційних характеристик керівників і фахівців ” і Положення про районне відділення “______енергозбут” (далі-енергозбут).

  • Посада іменується – старший економіст відділу збуту РВЕ СО «______енергозбут».
  • Призначення посади – здійснення економічного аналізу і виконання планових завдань по збуту електроенергії.
  • Старший економіст відділу збуту енергозбут призначається на посаду та звільняється з посади за наказом голови Правління АК “______обленерго” (обленерго).
  • Старший економіст відділу збуту безпосередньо підпорядковується начальнику енергозбуту.

II Завдання та обов'язки
Старший економіст відділу збуту зобов'язаний:

  • Провадити розрахунок техніко-економічних показників РВЕ: відпуск електроенергії в мережі, власно корисний відпуск.
  • Аналізувати споживання електроенергії по категоріям споживачів.
  • Складати план надходження грошових коштів від абонентів району, контролює їх виконання.
  • Аналізувати втрати енергії, складає прогноз.
  • Організовувати роботу збутового відділу.
  • Проводити аналіз роботи РВЕ по формам № 46 (відпуск корисної електричної енергії) та №16 (проведення розрахунків за спожиту електроенергію).
  • Надавати пропозиції по покращенню техніко-економічних показників в роботі енергозбуту.
  • Формувати статистичну звітність по необхідних формах у встановлений термін і надавати їх у відповідні служби і відділи СО “____обленерго”.
  • Здійснювати економічний аналіз діяльності РВЕ.
  • Здійснювати контроль за ходом виконання планових завдань по РВЕ.
  • Контролювати правильність і своєчасність передачі інформації і необхідної звітності по побутовим споживачам.
  • Здійснювати методологічну роботу в частині розрахунків зі споживачами, обліку банківських коштів і реалізації, договірної роботи.
  • Розглядати проекти планів, прогнозів по збутовій діяльності.
  • Упроваджувати комплекс заходів в частині підвищення збору коштів, зменшення дебіторської заборгованості.
  • Розглядати питання безбанківських розрахунків, дотримання правил користування електричною енергією (ПКЕЕ) і затверджених тарифів на електричну енергію.
  • Розглядати спірні питання в розрахунках з виробничими споживачами.
  • Готувати пропозиції для індивідуальних програм підготовки персоналу згідно функціональних обов'язків.
  • Контролювати підготовку матеріалів для претензійно-позовної роботи.
  • Виявляти недоліки в роботі збуту, уживати заходи по ліквідації виявлених виробничих порушень.
  • Виконувати оперативні і позапланові роботи, завдання керівництва РВЕ та обленерго.
  • Складати необхідну звітність і інформацію.

III Права
Старший економіст відділу збуту має право:

  • Доповідати керівництву по усіх виявлених недоліках у межах своєї компетенції.
  • Вносити пропозиції по удосконалюванню роботи, зв'язаної з передбаченими даною посадовою інструкцією обов'язками.

IV. Відповідальність
Старший економіст відділу збуту несе відповідальність за:

  • Недотримання дійсної посадової інструкції.
  • Порушення трудової і виробничої дисципліни, недотримання “Правил внутрішнього розпорядку” особисто підпорядкованим персоналом.
  • Недотримання вимог з правил технічної безпеки (ПТБ).
  • За допущені помилки у складанні звітів, зведень, довідок по РВЕ.
  • Незбереження усієї звітної документації.

V. Повинен знати

  • Старший економіст повинний знати:
 • постанови розпорядження, накази, методичні, нормативні, керівні матеріали, що стосуються виробничої діяльності в частині розрахункового обліку електроенергії.
 • Правила користування електричною енергією (ПКЕЕ); Правила пожежної безпеки (ППБ);
 • правила розрахунків за електричну енергію;
 • правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • інструктивно- директивні документи Мінпаливенерго;
 • володіти навиками роботи на персональному комп’ютері, як користувач у т.ч. програмами MS Word, MS Excel.

VI. Кваліфікаційні вимоги

  • Старший економіст відділу збуту повинний мати вищу або середньо фахову освіту і стаж роботи з обліку в посадах, що заміщаються фахівцями із середньою фаховою освітою, не менш 3-х років

VII. Взаємовідносини

  • У випадку відсутності старшого економіста відділу заміна здійснюється по вказівці начальника РВЕ:________________________________________________________________________
  • Ознайомлення з посадовою інструкцією оформляється під розпис, один екземпляр вручається ст. економісту для керівництва в роботі.
  • При зміні функціональних обов'язків працівника, посадова інструкція підлягає перегляду.
 
« Посадова інструкція провідного інженера енергозбуту   Посадова інструкція старшого інспектора з контролю та обліку електроенергії »
электрические сети