Стартовая >> Документация >> Энергонадзор >> Підсистема білінга побутових споживачів UENS Energy

Формування завдань - Підсистема білінга побутових споживачів UENS Energy

Оглавление
Підсистема білінга побутових споживачів UENS Energy
Графічний інтерфейс користувача системи
Основні користувачі системи
Запуск програми та реєстрація користувача
Ведення особових рахунків споживачів
Формування завдань
Пофідерний аналіз
Робота з тарифами
Фінансові операції
Робота з актами порушення
Використання додаткових джерел надходження грошових коштів
Формування звітів
Регламентні процедури
Список літератури

Загальні відомості.
Відправним елементом в роботі білінгових систем є наповнення бази даних достовірними даними про відпущений товар, які дозволяють виставити достовірні рахунки. В нашому випадку це електроенергія, спожита абонентами.  Від правильного занесення даних енергоспоживання фактично залежить достовірність роботи системи.
Звичайно застосовуються дві технологічні схеми збору і введення необхідної інформації.
Перша припускає щомісячне знімання показників споживачем і оплату ним же спожитої енергії - це, так зване, самознімання або непрямий метод. Недоліки цього методу – велика суб’єктивна погрішність у бік зменшення реального споживання. При даній технології квитанції про оплати приходять в абонентські служби РЕМів від фінансових установ, що прийняли ці оплати у споживачів, у вигляді бандеролей або пачок квитанцій за певний період часу.     
Друга схема припускає знімання показників лінійними контролерами (прямий метод) згідно виданим їм нарядів на обхід маршрутів. Показники заносяться операторами в базу даних системи - ця операція має назву «розноска нарядів». Система розраховує реальне споживання і виставляє рахунки, які повинні бути сплачені споживачами.

Підготовка. Формування маршрутів. Закріплення контролерів за маршрутами

Перед видачею завдання на обхід потрібно розбити базу даних на маршрути.
Для створення нового маршруту необхідно активізувати форму, яка дозволяє це зробити, по шляху Довідники/Довідники РЕМ/Маршрути.Вибираємо функцію Додати (див. Рис. 66).

Додавання нового маршруту

Рис. 66 . Додавання нового маршруту

1. Номер маршруту визначається внутрішнім розділенням у філії.
2. В найменування Ви можете включати назви вулиць, по яким створюєте маршрути.
3. «Дільниця» - може бути окремий населений пункт або його частина, з довідника.
4. «Виконавець» - з довідника виконавців. Якщо потрібного виконавця немає, то добавте його з довідника службовців.
Виконавець по маршруту не обов’язково має бути постійним. Ви можете його змінити,
дивлячись на обставини. Тобто в режимі редагування можна змінити одного контролера на іншого.
Службовці - це всі особи, які працюють у даному підрозділі компанії.
Довідник службовців ви можете переглянути по шляху Довідники/Довідники РЕМ/Службовці.
Для роботи з маршрутами потрібно призначити на них точки обліку. Щойно створений маршрут не має останніх, тому він «пустий».
Призначення точок обліку ведеться з пункту меню Робота з абонентом/Особові рахунки абонентів/Формування маршруту або Робота з абонентом/Особові рахунки абонентів/Формування маршруту по вулиці.
Розглянемо формування маршруту по вулиці. Для цього Ви обираєте відповідний пункт меню.
1. В списку маршрутів вибираєте маршрут, який ви створили.
2. Вибираєте населений пункт, в якому знаходиться Ваш маршрут.
3. Вулицю.
4. Якщо потрібно вибрати та призначити всі будинки на вулиці, то Ви ставити відмітку «Вибрати всі». Якщо вибірково, то ви відмічаєте тільки ті номери будинків, які Вам потрібні (Рис. 67).
Призначення точок обліку на маршрут

Рис. 67 . Призначення точок обліку на маршрут

Існує можливість формування маршруту по іншому критерію, наприклад, населений пункт, точка обліку, тощо. В цьому випадку обираємо пункт меню «Формування маршруту». Після вибору маршруту, визначаємо критерій необхідний для його формування (Рис. 68).

Рис. 68 . Формування маршруту за критерієм

Тепер маршрут готовий до створення нарядів на обхід, видачі його контролерам, формування звітів.
При перегляді маршу рута в закладці «Точки обліку» Ви отримаєте список точок обліку, призначених на цей маршрут.

 Формування завдання на обхід

В системі передбачені можливості по автоматизації формування завдання на обхід з видачею і обліком відповідних маршрутних листів, які надалі заповнюються контролерами. Маршрути формуються майстром або іншою особою, яка наділена відповідними функціями.
Для формування завдання на обхід використовують шлях Робота з абонентом/Завдання і попередження/Формування завдання на обхід. Або скористатися відповідним елементом (віконцем) інструментальної панелі .        
В результаті буде актована екранна форма «Завдання на обхід» (див. Рис. 69).

Рис. 69 . Формування завдання на обхід

Для того щоб сформувати завдання на обхід потрібно виконати послідовність дій:

  1. вибрати маршрут, по якому формуватиметься завдання;
  2. Вказати критерій, по якому ви хочете відібрати абонентів (Рис. 70), для критерію «боржники» необхідно вказати суму боргу;

Рис. 70 . Критерії вибірки абонентів у завданні

  1. Вказати дату формування завдання;
  2. Вказати вид сортування: сортування за адресою чи сортування за особовим рахунком. Абоненти в завданні будуть розташовані в такому порядку, який ви оберете;
  3. Якщо потрібно сформувати попередження про відключення «За несплату» або «За недопуск», то активуємо відповідні чекбокси.

Після того, як ви вказали всі умови, натискаєте кнопку «Виконати». Є можливість одразу надрукувати завдання.
При роздруку завдання можна надрукувати рахунки та попередження, активувавши «чекбокси» (Рис. 71).
Друк завдання на обхід

Рис. 71 . Друк завдання на обхід

Якщо ви не надрукували завдання одразу після формування, то друк здійснюється з меню користувача Звіти/Виконання звітів/Завдання та рахунки/Завдання на обхід.

Виконання завдань на обхід

Дані збираються лінійними контролерами згідно завданням, сформованим оператором. Операція внесення даних може носити назву «розноска контролів» або «розноска нарядів».
Розноска контролів проводиться за раніше сформованим завданнями на обхід. Відпрацьовані завдання на обхід здаються бригадиру (майстру) і після реєстрації передаються оператору на розноску.
Виконання завдання на обхід можна провести з меню Робота/Завдання та попередження/Виконання завдань. У такому разі активується екранна форма (див. Рис. 72).

Рис. 72 . Виконання завдань на обхід

            В першу чергу ми встановлюємо в полі «Макс. споживання» значення максимально можливого місячного споживання в кВт*г. Величина максимального   споживання є критерієм для відбору сумнівних контрольних показників. У випадку, якщо дане значення буде дуже маленьким,   то велика частина контролів бракуватиметься і їх доведеться обробляти повторно, якщо ж значення буде дуже великим, тобто є небезпека внести помилкове контрольне вимірювання.
Також слід в полі «Дата» форми (Рис. 72) встановити дату проведеної перевірки. В процесі внесення показів значення дати може змінюватися.
Після встановлення цих параметрів можна приступити до розноски контролів. В даній формі особові рахунки йдуть   в тому ж порядку, що і в наряді на обхід.
Після вводу контрольного вимірювання в поле Показник натискуємо кнопку ENTER.  Після чого управління передається на кнопку Виконати. Натискуючи ще раз кнопку ENTER  ми проводимо контрольне вимірювання абонента і на екранну форму автоматично завантажується інформація про наступного абонента. Знову заповнюємо даними вікно Показник. Тобто основний цикл внесення контрольного вимірювання полягає в наступному: вводимо контрольне вимірювання - двічі натискуємо кнопку ENTER.
У випадку, якщо з якої-небудь причини контроль у абонента не знятий, у випадаючому списку (див. Рис. 73) вибираємо Причину невиконання завдання після чого вікно Показник стає неактивним.

Рис. 73 . Вибір причини невиконання завдання

         Якщо контроль у абонента знятий, але не проведений з якої-небудь причини, значить, різниця між контролем, що вноситься і попереднім, не входить у встановлені параметри. Якщо споживання у абонента більше встановленого, але точно відомо, що воно правильне, значить на наступне повідомлення:

    відповідаємо наступним чином (натискуємо кнопку ОК).
Попереднє контрольне вимірювання можна побачити на тій же формі:

Якщо контроль, що вноситься, менше попереднього, необхідно перевірити обидва контролі, з'ясувати якій з них правильний і внести правильні дані. Для того, щоб отримати більш детальну інформацію по абоненту необхідно скористатися елементом зв'язку  поряд з вікном персони, ,  після чого відкривається картка абонента.         
Також при внесенні контролю можна вказати помічені проблеми, або написати примітку.
В програмі реалізовано видалення нарядів на обхід зі статусом «Не виконано». Це передбачено для випадків, коли, наприклад, завдання сформовано помилково. Видаляти можна завдання, яке містить не виконані позиції. Якщо ж хоч одна позиція в завданні має стату «Виконано», то видалення не можливе (див. Рис. 74).

Видалення завдання на обхід

Рис. 74 . Видалення завдання на обхід

Формування завдань на відключення

При невиконанні абонентом  своїх договірних зобов'язань реалізований механізм формування завдання на відключення. Припустімо, що ми вже поставили «галочку» в «віконцях» (чекбоксах) «Неоплата» і «недопуск», маршрути сформували, попередження згенерували. На дані попередження абонент не прореагував належним чином і менеджером відповідного рангу ухвалюється рішення про відключення клієнта Вашої компанії. Своє рішення він повинен оформити у вигляді наряду на відключення, який формується в системі.  Для цього з меню користувача Робота з абонентом/Завдання та попередження/Формування завдань та попереджень про відключення викликаємо форму (
Рис.75 ).

Рис. 75 . Формування наряду та попереджень на відключення

Наряд на відключення абонента створюється з найменуванням: "№ маршруту, найменування маршруту".
Після фізичного відключення абонента відбувається фіксація цього явища в базі даних системи.

Формування попереджень на відключення абонентів

При формуванні завдань на обхід та завдань на відключення абонентів є можливість виставляти попередження про відключення за заборгованість та недопуск. Для цього необхідно поставити відмітку  у чек-боксі «Пoпepeджeння про несплату» або «Попередження  про недопуск» (див. Рис. 76, Рис. 77).

Рис. 76 . Формування попереджень при формуванні завдання на відключення

Рис. 77 . Формування попереджень при формуванні завдання на обхід

Попередження на відключення за несплату формуються від мінімальної суми боргу, яка зазначається в адміністративному клієнті (Рис. 78).

Рис. 78 . Настройки для формування попереджень

Умова формування попереджень про відключення «За несплату»:
- точка обліку по вибраному критерію не має попереджень про відключення за неоплату зі статусом «Виданий»;
- точка обліку по вибраному критерію не має завдання на відключення зі статусом «Новий»;
- точка обліку по вибраному критерію  має неоплачені рахунки, у яких дата вручення менше розрахункової (поле «Дата») на 20 днів.
Умова формування попередженнь про відключення «За недопуск»:
- точка обліку не має попереджень  про відключення попереджень за недопуск;
- точка обліку не має завдання на відключення із статусом «Новий»;
-точка обліку за останні 60 днів до розрахункової дати (поле «Дата») не має контрольних показників;
- по даній ТО не виконано 2 і більш завдань на обхід за останні 60 днів до розрахункової дати з причини недопуску контролера (наряд рознесений, поле причина невиконання заповнено). 
« Перечень тем целевых инструктажей по группе расчетов с юридическими лицами   План повторных инструктажей ПСЭСУиМО »
электрические сети