Стартовая >> Документация >> Энергонадзор >> Підсистема білінга побутових споживачів UENS Energy

Робота з актами порушення - Підсистема білінга побутових споживачів UENS Energy

Оглавление
Підсистема білінга побутових споживачів UENS Energy
Графічний інтерфейс користувача системи
Основні користувачі системи
Запуск програми та реєстрація користувача
Ведення особових рахунків споживачів
Формування завдань
Пофідерний аналіз
Робота з тарифами
Фінансові операції
Робота з актами порушення
Використання додаткових джерел надходження грошових коштів
Формування звітів
Регламентні процедури
Список літератури

Акти складаються при порушеннях ПКЕЕн абонентами, пов’язаних з розкраданнями електроенергії або порчою майна, яке належить енергозбутовій компанії. Дані порушення виявляються як лінійними контролерами, так і рейдовими бригадами. Акти складаються службовцями, які мають для цього відповідні права.
Робота по актах активується з меню користувача Робота з актами/Створення нового акту.
Для створення нового акту активується форма, Рис. 133.
При створенні нових актів відбувається перевірка на те, щоб «Дата створення акту» дорівнювала даті закінчення штрафного періоду «по».

Екранна форма для створення нового акту

Рис. 133 .  Екранна форма для створення нового акту
Заповнення типу порушення та розрахунок акту

Рис. 134 . Заповнення типу порушення та розрахунок акту
Розрахунок акту розкрадання при пошкодженні лічильника

Рис. 135 .  Розрахунок акту розкрадання при пошкодженні лічильника

   При занесені актів з типом порушення «Пошкодження лічильника», якщо в картці абонента не заповнене занчення договірної потужності, Ви маєте змогу поставити значення на формі «Розрахунку акту…». Значення, яке Ви проставите при розрахунку в картку абонента не зберігається!
При занесенні актів порушення є можливість преглянути картку абонента, настинувши перегляыд в меню елемента-зв'язку (див.
Рис. 136 ).

Перехід в картку абонента при складанні актів

Рис. 136 . Перехід в картку абонента при складанні актів
На Рис. 133, Рис. 134, Рис. 135 відображенні екранні форми, які демонструють основні операції по формуванню нового акту.
Форма «Акт про розкрадання» умовно розбита на три частини:
1) облікові параметри: особовий рахунок, № акту, П.І.Б. абонента, тариф, засіб крадіжки,тощо;
2) розрахункова частина: штрафний період, кількість фаз, величина кВтг, сума сплачена раніше, сума нарахована по акту, формула розрахунку;
3) «адміністрантивный блок»: укладачі акту, зміст.

Перегляд сформованного акту в системі

Рис. 137 . Перегляд сформованного акту в системі

Далі акт потрібно передати на розгляд комісії, яка повина вирішити питання про включення суми по акту в корисний відпуск і передачі акту до суду. Для цього активуємо форму «Акт» дозволяючу вводити дані зміни в його статус. Шлях активації форми Робота з актами/Включення акту до корисного відпуску(див. Рис. 138).

Розглядання акту комісією

Рис. 138 . Розглядання акту комісією

Перегляд вже складених актів з привласненими статусами (станами) можна здійснити з меню по шляху Робота з актами/Список актів (див. Рис. 137). У викликаній  формі «Список актів», вибирається потрібний для перегляду акт, подвійним кліком лівої клавіші «миші» викликається форма «Акт», в якій вказуються всі його характеристики.
Складений акт повинен бути розглянутий комісією, перевіряючою достовірність розрахункових даних і юридичну обгрунтованість складання акту. Комісія ухвалює рішення про метод погашення штрафу або передачі справи до суду. Технологічна схема проходження акту в системі при розгляданні його комісією, показана на діаграмі (Рис. 138).
Акт є серйозним юридичним документом, що має фінансові наслідки, тому система надає допомогу при його складанні: попереджає про неправильне завдання деяких даних, акцентує вашу увагу на готовій формі, але ще не проведеної по базі даних системи, а також повідомляє про успішне занесення акту.
Якщо акт розглянутий комісією, то може бути ухвалене рішення про передачу його до суду. При передачі справи в суд, акт фігурує, як основний документ позивача, в базі даних міняється статус акту. Фіксація факту передачі акту до суду відбувається у формі «Акти (передача до суду)», яка активується по шляху Робота з актами/Передача до суду (див. Рис. 139). Зміна статусу акту в базі даних системи проводиться дуже просто - натисненням кнопки «Передати до суду».

Передача акту до суду

Рис. 139 . Передача акту до суду

Для проведення функції реєстрації рішення суду і всіх пов’язаних з ним змін потрібно виконати ряд операцій:
1. По шляху Робота з актами/Прийняття до виконання за рішенням суду викликаємо список актів переданих до суду,  по яких суд ще рішення не приймав.
2. Вибираємо із списку потрібний нам номер акту і кліком лівої клавіші «миші» по його полю активуємо відповідну форму «Акт», активну для введення даних, що відображають рішення суду і ухвалення їх системою.
3. На формі проставляємо дату прийняття, остаточну суму, затверджену судом, заносимо ім’я судді і стисло описуємо рішення суду. Дата прийняття акту судом не може бути меншою за дату передачи акту до суду.
4. Натискуємо кнопку «Прийняття» і після перезапиту системи у вашій впевненості, що стосується введення нової інформації, система успішно завершить введення, про що вас і проінформує. Помітимо, що всі параметри, які заводяться на формі «Акт» (прийняття до виконання за вказівкою суду) не є обов’язковими і якщо ви просто натискуватимете кнопку «Прийняття», то в системі реєструватимуться дані акту, затвердженого комісією - за умовчанням вважатиметься, що вони вірні. Все, вищесказане, наведено на Рис. 140.
Після прийняття рішення суду в системі створюється тип платіжного документа «Корегування акту судом».
Примітка! Заборонено сторнувати платіж корегування, який утворився в результаті того, що суд анулював або зменшив суму по акту.

Прийняття до виконання за вказівкою суду

Рис. 140 . Прийняття до виконання за вказівкою суду

За схожою схемою проводяться дії оператором системи у разі відміни акту судом.

Типи порушень та розрахунок актів

Акти порушення розраховуюються за двома типами:

 • пошкодження лічильника;
 • дооблікове підключення

Розрахунок актів порушення відбувається у відповідності до Постанови НКРЕ № 1416 (втратила чинність) від 22 листопада 1999 року та Постанови НКРЕ № 562 від 4 травня 2006 року.
При розрахунку актів враховується історичність зміни тарифів, груп тарифів та коефіцієнтів використання.
З прийняттям постанови № 562 змінилися коефіцієнти використання потужності, які використовуються при розрахунку актів на пошкодження лічильника.
У разі виявлення у споживача пошкоджень лічильника (за наявності між енергопостачальником та споживачем договірних відносин), розрахунковий добовий обсяг споживання електричної енергії (Wдоб) визначається за формулою
Wдоб = 24* Pдог* Ксез* Квик (кВт·год.),
де Pдог - величина потужності електроустановок споживача, передбачена договором про користування електричною енергією, кВт; Ксез - коефіцієнт сезонності (приймається рівним 0,8 у літній період та рівним 1 на період опалення, який установлюється за розпорядженням місцевої влади);  Квик - коефіцієнт використання потужності (значення Квик наведені у таблицях).
Таблиця 1 . Значення коефіцієнтів використання (Постанова № 1416)

Тип помешкання

Квик

Квартира, окремий будинок або інший об'єкт споживача, не обладнаний ні електроопаленням, ні стаціонарною електроплитою

0,5

Квартира, окремий будинок або інший об'єкт споживача, які обладнані стаціонарною електроплитою

0,3

Квартира, окремий будинок або інший об'єкт споживача, які обладнані електроопаленням

0,1 (літній період)
0,6 (на період опалення, який установлюється за розпорядженням місцевої влади)

Квартира, окремий будинок або інший об'єкт споживача, які обладнані електроопаленням та стаціонарною електроплитою

0,3 (літній період)
0,6 (на період опалення, який установлюється за розпорядженням місцевої влади)

Таблиця 2 . Значення коефіцієнтів використання (Постанова № 562)


Тип помешкання

Квик

Квартира, окремий будинок або інший об'єкт споживача, не обладнаний ні електроопаленням, ні стаціонарною електроплитою

0,2

Квартира, окремий будинок або інший об'єкт споживача, які обладнані стаціонарною електроплитою

0,3

Квартира, окремий будинок або інший об'єкт споживача, які обладнані електроопаленням

0,1 (літній період)
0,6 (на період опалення, який установлюється за розпорядженням місцевої влади)

Квартира, окремий будинок або інший об'єкт споживача, які обладнані електроопаленням та стаціонарною електроплитою

0,2 (літній період)
0,6 (на період опалення, який установлюється за розпорядженням місцевої влади)

При розрахунку актів, якщо у штрафний період потрапляє дата 01.08.2006 (дата, на яку змінилися коефіцієнти використання потужності), то розрахунок поділяється на 2 частини. До 1го серпня 2006 розрахунок відбувається за коефіцієнтами  Таблиця 1, після 1го серпня 2006 – за коефіцієнтами Таблиця 2.
У разі виявлення у споживача електроприладу, електрообладнання чи електропроводки, підключених поза приладами обліку, і за відсутності зовнішніх ознак пошкодження приладу обліку добова величина розрахункового споживання електричної енергії розраховується за формулою:
Wдоб = P х T (кВт х год),
де P - пропускна здатність електромережі, безпосередньо до якої був приєднаний електроприлад чи електроустановка споживача, або пропускна здатність прихованої електропроводки, які розраховуються за площею перерізу проводів; T - тривалість використання електроприладу, електроустановки чи електропроводки, підключених поза приладами обліку, але не менше 8 годин на добу.

Друк рахунків по актах

Друк рахунків по актах проводиться з форми списку Акти (друк рахунків по акту), яка викликається по шляху Робота з актами/Друк рахунків по акту. На таблиці вибираємо поле з даними потрібного нам акту, двічі клацаємо лівою клавішею миші з підведеним на це поле курсором і форма автоматично видається для перегляду, якщо ваші настройки дозволяють це зробити. З форми для перегляду, натискуючи на значок друк,  друкуємо рахунок.
Рахунок по акту можна надрукувати з картки абонента, на якого склали акт. Для цього потрібно зайти у вкладку Акти особового рахунку і вибрати команду Друк рахунків по актам.
Інформація, що міститься в рахунку по акту (див. Рис. 141):

 • «Розрахунковій період» - період, за який був складений акт порушення ПКЕЕн
 • «Тип крадіжки» - тип порушення ПКЕЕн
 • Банківські реквізити
 • Порядковий номер рахунку в системі
 • Номер акту порушення ПКЕЕн (номер бланка)
 • Дані абонента: номер особового рахунку, прізвище, ім'я, по батькові, адреса абонента
 • Сума до оплати, нарахована по акту
 • Сума, на яку зменшена первинна сума за рішенням суду
 • Сума сплачена абонентом за електроенергію по рахунках, що були виставлені в штрафному періоді
 • Сума ПДВ, в грн
 • Кількість днів штрафного періоду, основний тариф абонента
 • Розрахункова величина споживання по акту, в кВт*г

Рахунок по акту

Рис. 141 . Рахунок по акту

Занесення платежів по актах

Занесення платежів по актах розкрадання відбувається з пачки платежів. При занесенні платежу вказується № акту, на який потрібно занести оплату (див. Рис. 142).

Рис. 142 . Внесення оплати по акту розкрадання

Звітність по актах відображена в звітах «Відомість оплачених актів», «Відомість неоплачених актів», «Розрахунок по акту», «Відключення за актом». 
« Перечень тем целевых инструктажей по группе расчетов с юридическими лицами   План повторных инструктажей ПСЭСУиМО »
электрические сети