Стартовая >> Документация >> Энергонадзор >> Методика складання структури балансу електроенергії в електричних мережах 0,38-150 кВ

Основні положення оціночного аналізу структури ЗНВЕ - Методика складання структури балансу електроенергії в електричних мережах 0,38-150 кВ

Оглавление
Методика складання структури балансу електроенергії в електричних мережах 0,38-150 кВ
Терміни та визначення
Баланс електроенергії
Нормування технологічних витрат
Порядок коректування складових структури балансу електроенергії
Основні положення оціночного аналізу структури ЗНВЕ
Додаток А
Додаток Б
Додаток В
Додаток Г
Додаток Д
Додаток Е
Додаток Ж

8. Основні положення оціночного аналізу структури ЗНВЕ

  1. ЗНВЕ ΔАНТ, обчислене за формулою (10), є розрахунковою величиною, що визначається з похибкою, яка залежить від похибок, пов'язаних з процедурою формування ЗЗТВЕ, та методичної і інформаційної похибок обчислення НЗТВЕ. З іншого боку значення складових ЗНВЕ конкретного балансу електроенергії за розрахунковий період залежать від значної кількості конкретних факторів, щодо яких надзвичайно складно виконати розрахунки через відсутність достатнього обсягу достовірної інформації.
    Тому значення складових структури ЗНВЕ можуть бути визначені тільки оціночно.
  2. Нормативне значення метрологічних втрат електроенергії ΔАНМ обчислюють за формулою (11) з врахуванням положень, викладених у додатку Е. Обсяг електроенергії, що не врахований через роботу розрахункових засобів обліку електричної енергії з фактичними похибками вимірювання, в тому числі і тих, що не відповідають їх нормованим значенням, можна оцінити за значенням, яке дорівнює різниці нормативного значення метрологічних втрат та значення, обчисленого за формулою (11) при умові обчислення значення припустимого небалансу у цій формулі на підставі значень фактичних значень похибок вимірювання.
  3. Значення складової нетехнічних втрат електроенергії ΔАК, що виникає під час постачання електроенергії, обчислюють за формулою (12). Аналіз структури значення цієї складової нетехнічних втрат електроенергії, що обумовлена заниженням віддачі електроенергії споживачам з технічних і технологічних причин, а також через крадіжки електроенергії
    та помилки під час обчислення обсягу постачання електроенергії і виписування платіжних документів, є дуже трудомістким, потребує залучення додаткової інформації та може бути виконаний тільки шляхом експертної оцінки з застосуванням методик, які використовуються під час енергетичних обстежень. Такий аналіз необхідно виконувати з метою розроблення
    заходів зі зниження нетехнічних втрат електроенергії та кількісної оцінки ефективності цих заходів.

Обсяг крадіжок електроенергії за розрахунковий період можна оцінити значенням, яке у три рази перевищує фактичне значення виявлених крадіжок. Проте слід зауважити, що значення цього обсягу залежить від інтенсивності проведення перевірок, рейдів і т.і.
Обсяг неоплаченої побутовими споживачами електроенергії можна оцінити розрахунковим шляхом як різницю між фактично спожитою та фактично оплаченою електроенергією за розрахунковий період. Обсяг фактично спожитої електроенергії визначають як суму обсягу фактично оплаченої електроенергії та добутку фактично оплаченої електроенергії на коефіцієнт несплати електроенергії побутовими споживачами КНЕСПЛ . Цей коефіцієнт за розрахунковий період визначають за формулою

де АОПЛ - обсяг оплаченої електроенергії побутовими споживачами, у яких виконані контрольні вимірювання обсягу фактично спожитої електроенергії згідно з показами засобів обліку електроенергії за розрахунковий період;
АСПОЖ - обсяг фактично спожитої електроенергії побутовими споживачами, у яких виконані контрольні вимірювання обсягу фактично спожитої електроенергії згідно з показами засобів обліку електроенергії за розрахунковий період.
Слід зазначити, що обсяги оплаченої АОПЛ і фактично спожитої АСПОЖ електроенергії під час розрахунку коефіцієнта несплати електроенергії побутовими споживачами КНЕСПЛ повинні бути визначені для одних і тих же побутових споживачів. Підвищення достовірності визначення обсягів оплаченої АОПЛ і фактично спожитої АСПОЖ електроенергії досягається шляхом запровадження систематичних контрольних вимірювань персоналом електропередавальної організації обсягів споживання електроенергії побутовими споживачами. 
« Методика проведения работы по выявлению нарушений ППЭЭН   Методика составления структуры баланса электроэнергии в электрических сетях 0,38-150кВ »
электрические сети