Стартовая >> Документация >> Энергонадзор >> Методика складання структури балансу електроенергії в електричних мережах 0,38-150 кВ

Порядок коректування складових структури балансу електроенергії - Методика складання структури балансу електроенергії в електричних мережах 0,38-150 кВ

Оглавление
Методика складання структури балансу електроенергії в електричних мережах 0,38-150 кВ
Терміни та визначення
Баланс електроенергії
Нормування технологічних витрат
Порядок коректування складових структури балансу електроенергії
Основні положення оціночного аналізу структури ЗНВЕ
Додаток А
Додаток Б
Додаток В
Додаток Г
Додаток Д
Додаток Е
Додаток Ж

7. Порядок коректування складових структури балансу електроенергії за розрахунковий період

7.1 В основу порядку коректування складових структури балансу електроенергії за розрахунковий період покладено наступні положення:

  1. значення надходження і віддач електроенергії сусіднім ліцензіатам-передавачам та споживачам за умови виконання зазначеного у 5.2.2 і 5.2.4 на всіх ступенях напруги є достовірними і коректуванню не підлягають;
  2. значення трансформувань електроенергії об'єктивно визначаються з найбільшою похибкою через застосування, в основному, засобів технічного обліку електроенергії та використання під час їх обчислення розрахункових значень у разі відсутності засобів обліку трансформувань електроенергії;
  3. значення трансформувань електроенергії та ЗНВЕ кожного ступеня напруги можуть коректуватися з врахуванням обчисленого НЗТВЕ ступеня напруги;
  4. коректування значень трансформувань електроенергії здійснюють послідовно для кожного ступеня напруги, починаючи із ступеня з найвищою напругою, та виконують після кожного коректування обчислення НЗТВЕ на усіх ступенях напруги;
  5. ЗНВЕ на ступенях напруги 3-150 кВ після коректування трансформувань електроенергії повинні бути у межах ±10% від обчисленого НЗТВЕ ступеня напруги.

7.2 Коректування складових структури балансу електроенергії за розрахунковий період здійснюють у наступному порядку:

  1. Обчислюють НЗТВЕ та ЗНВЕ всіх ступенів напруги.
  2. Якщо ЗНВЕ ступеня з найвищою напругою не знаходиться в межах ±10% від обчисленого НЗТВЕ ступеня напруги, то коректують значення трансформувань з цього ступеня напруги і обчислюють НЗТВЕ всіх ступенів напруги до тих пір, поки не буде виконана вказана вище умова.


 
« Методика проведения работы по выявлению нарушений ППЭЭН   Методика составления структуры баланса электроэнергии в электрических сетях 0,38-150кВ »
электрические сети