Стартовая >> Документация >> Энергонадзор >> Методика складання структури балансу електроенергії в електричних мережах 0,38-150 кВ

Додаток Ж - Методика складання структури балансу електроенергії в електричних мережах 0,38-150 кВ

Оглавление
Методика складання структури балансу електроенергії в електричних мережах 0,38-150 кВ
Терміни та визначення
Баланс електроенергії
Нормування технологічних витрат
Порядок коректування складових структури балансу електроенергії
Основні положення оціночного аналізу структури ЗНВЕ
Додаток А
Додаток Б
Додаток В
Додаток Г
Додаток Д
Додаток Е
Додаток Ж

Додаток Ж
до Методики складання структури балансу електроенергії в електричних мережах 0,38-150 кВ, аналізу його складових і нормування технологічних витрат електроенергії
Прогнозування структури НЗТВЕ
Ж.1 Прогнозування структури НЗТВЕ системотвірої мережі
Прогнозування структури НЗТВЕ системотвірної мережі виконують одним із перелічених нижче способів:

 1. прямим розрахунком з використанням НХТВЕ у вигляді розрахункових
  схем електричних мереж кожного ступеня напруги і технічних даних
  елементів цих мереж та прогнозних значень структури балансу електроенергії на прогнозний період і режимних параметрів;
 2. прирівнюванням структури НЗТВЕ системотвірної мережі на прогноз
  ний розрахунковий період до структури НЗТВЕ, яка визначена за звітний розрахунковий період базового року на підставі звітних даних, за
  умови, що прогнозні вхідні дані та розрахункова схема мережі збігаються із звітними вхідними даними та схемою.

Ж.2 Прогнозування структури НЗТВЕ розподільчої мережі
Прогнозування структури НЗТВЕ розподільчої мережі виконують одним із перерахованих нижче способів:

 1. обчисленням структури НЗТВЕ з використанням НХТВЕ у вигляді аналітичної залежності технічних розрахункових втрат від режимних факторів та базових потоків електроенергії за базовий рік та прогнозного періоду;
 2. прямим розрахунком з використанням НХТВЕ у вигляді еквівалентних
  опорів ЛЕП та трансформаторів та прогнозних значень структури
  балансу електроенергії і режимних параметрів.


 
« Методика проведения работы по выявлению нарушений ППЭЭН   Методика составления структуры баланса электроэнергии в электрических сетях 0,38-150кВ »
электрические сети