Стартовая >> Документация >> Энергонадзор >> Методика складання структури балансу електроенергії в електричних мережах 0,38-150 кВ

Додаток Е - Методика складання структури балансу електроенергії в електричних мережах 0,38-150 кВ

Оглавление
Методика складання структури балансу електроенергії в електричних мережах 0,38-150 кВ
Терміни та визначення
Баланс електроенергії
Нормування технологічних витрат
Порядок коректування складових структури балансу електроенергії
Основні положення оціночного аналізу структури ЗНВЕ
Додаток А
Додаток Б
Додаток В
Додаток Г
Додаток Д
Додаток Е
Додаток Ж

Додаток Е
до Методики складання структури балансу електроенергії в електричних мережах 0,38-150 кВ, аналізу його складових і нормування технологічних витрат електроенергії
Методика обчислення нормативного значення метрологічних втрат електроенергії в електричній мережі

Нормативне значення метрологічних втрат електроенергії, як складова значення нетехнічних втрат електроенергії, згідно з формулою (11) дорівнює добутку абсолютної величини припустимого небалансу електроенергії в мережі, який обчислений на основі нормованих значень похибок вимірювання засобів обліку електричної енергії, та відпуску електроенергії в мережу.
Абсолютну величину припустимого небалансу електроенергії в електричній мережі (НБд ) обчислюють за формулою

де Δ2НІ (Δ2НІ.)- відповідно сумарна відносна похибка i-го(j-го) вимірювального комплексу, який складається з вимірювальних трансформаторів струму та напруги і лічильника, що вимірює надходження (віддачу) електроенергії;
d2ні (d2ві)-частка електроенергії, що надійшла (віддана) через і-й (j-й) вимірювальний комплекс;
Nні - кількість вимірювальних комплексів, що використовуються для обліку надходження електроенергії;
Nві. -кількість вимірювальних комплексів, що використовуються для обліку віддачі електроенергії.
Під час обчислення значення припустимого небалансу слід використовувати порядок розрахунку та дані про нормовані значення похибок вимірювання засобів обліку електричної енергії, що подані у чинній "Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії". 
« Методика проведения работы по выявлению нарушений ППЭЭН   Методика составления структуры баланса электроэнергии в электрических сетях 0,38-150кВ »
электрические сети