Стартовая >> Документация >> Энергонадзор >> Методика по визначенню втрат електроенергії у трансформаторах і лініях електропередач

Методика обчислення втрат електроенергії в лініях електропередач - Методика по визначенню втрат електроенергії у трансформаторах і лініях електропередач

Оглавление
Методика по визначенню втрат електроенергії у трансформаторах і лініях електропередач
Методика обчислення втрат електроенергії в лініях електропередач

3. Методика обчислення втрат електроенергії в проводах та кабелях ліній електропередач

А. Втрати в проводах ліній

3.1. Для обчислення втрат електроенергії в проводах необхідні наступні дані:
а) каталожні або паспортні
- довжина лінії L км;
- питомий активний опір лінії rо Ом/км;
- питомий реактивний опір лінії xо Ом/км;
б) активна електроенергія WP (кВт.год.) та реактивна електроенергія WQ (кВАрг), що проходить по лінії, приймається по розрахункових лічильниках. Якщо розрахункові лічильники встановлені на стороні низької напруги трансформатора до значення, врахованого лічильниками, додаються розрахункові втрати в трансформаторі (WP + DWPтр), (WQ + DWQтр);
в) кількість годин роботи лінії за розрахунковий період Tп;
г) номінальна напруга лінії Uн, кВ.

3.2. При обчисленні втрат електроенергії в проводах лінії послідовно визначається:
а) активний опір лінії, Rэ, Ом

Rэ = rо L

(30);

б) реактивний опір лінії Xэ, Ом

Xэ = xо L

(31);

в) середній струм в лінії Iср., А

середній струм в лінії

г) втрати електроенергії в усіх трьох фазах лінії - втрати активної електроенергії, кВт.год.

втрати електроенергії

- втрати реактивної електроенергії, кВАрг

втрати реактивної електроенергії

Б. Втрати в кабелях

3.3. Втратами активної електроенергії в кабельних лініях загальною довжиною до 1 км в зв'язку з малою величиною активного опору можна знехтувати. При довжині кабельної лінії 1 км і більше втрати активної ел. енергії обчислюються по формулі (33) Методики.

3.4. При обчисленні втрат реактивної електроенергії необхідно врахувати:
Для в/в кабельних ліній характерна наявність реактивної ємнісної провідності в них Bо, завдяки якій в лінії виникає зарядний ємнісний струм.
Вплив ємнісних струмів Iс на роботу кабельних ліній враховується при напругах більше 20 кВ, а в повітряних лініях 110 кВ і вище.
Реактивна зарядна потужність лінії визначається по формулі:

Q = Qо L (квар)

(35),

де Qо (квар/км) приймається по табл. 1;

L - довжина лінії, км.

Негативні втрати реактивної електроенергії в кабельній лінії визначаються по формулі:

DWQ = Q Tп (квар)

(36)

Таблиця 1

Значення Qо (квар/км)

Напруга лінії

Перетин жили, мм

6 кВ

10 кВ

20 кВ

35 кВ

110 кВ

1

2

3

4

5

6

10

2.3

-

-

-

-

16

2.6

5.9

-

-

-

25

4.1

8.6

24.8

-

-

35

4.6

10.7

27.6

-

-

50

5.2

11.7

31.8

-

-

70

6.6

13.5

35.9

86

-

95

8.7

15.6

40

95

-

120

9.5

16.9

42.8

99

-

150

10.4

18.3

47

112

1180

185

11.7

20

51

115

1210

240

13

21.5

52.8

119

1250

270

-

-

-

1270

300

-

-

-

-

1300

350

-

-

-

-

1330

400

-

-

-

-

1360

3.5 В міждержавних і міжобласних лініях при встановлені лічильників не на межі розділу, а на кінцях лінії втрати можуть бути визначені та розділені таким чином:

L1(R1)

L2(R2)

WP1пр
WP1від

___________________________|___________________________
межа

WP2пр
WP2від

а) якщо втрати в лінії рахуються роздільно для кожного напрямку:

DWP1від =

WP1від - WP2пр
----------------------------
L1(R1) + L2(R2)

L1(R1)

(37)

DWP1пр =

WP2від - WP1пр
----------------------------
L1(R1) + L2(R2)

L1(R1)

(38)

DWP2від =

WP2від - WP1пр
----------------------------
L1(R1) + L2(R2)

L2(R2)

(39)

DWP2пр =

WP1від - WP2пр
----------------------------
L1(R1) + L2(R2)

L2(R2)

(40);

б) якщо на кінцях лінії тільки два лічильника:

DWP1 =

WP1 - WP2
----------------------------
L1(R1) + L2(R2)

L1(R1)

(41)

DWP2 =

WP1 - WP2
----------------------------
L1(R1) + L2(R2)

L2(R2)

(42),

де WP1пр, WP2пр, WP1від, WP2від - активна ел. енергія, яка визначається лічильниками прийом-віддача по кожному напрямку (кВт.год.);

L1, L2, R1, R2 - довжина та опір ділянки лінії до межі розділу;


Номінальна напруга UWP1, WP2 - сальдові значення, які визначаються лічильниками на кінцях лінії (кВт.год.).

Якщо діаметр проводів лінії різний, обчислення проводиться по опору R (Ом), якщо однаковий - по довжині L (км).

Втрати реактивної ел. енергії обчислюються аналогічно.

В. Втрати електроенергії на корону

3.6. Втрати електроенергії на корону визначаються по формулі

Втрати електроенергії на корону

де DPi - питомі втрати потужності на корону при i-ому виді погодних умов, які визначаються по таблиці 2 (кВт/км),

L - довжина лінії (км);

Ti - тривалість i-го виду погодних умов:

{
4
a
i = 1

Ti = Tп

},

де Tп - кількість годин роботи лінії за період, що обчислюється.

Таблиця 2

Номінальна напруга, кВ

Марка проводу

Питомі втрати потужності, кВт/км

ясно

сніг

дощ

наморозь

220

АСО-300

1.1

6.1

15.9

32

330

2хАСО-300

1.2

4.8

16.9

38.2

ТСМ-35/6
500

3хАСО-500

1.2

4.3

15.6

47.2

750

4хАСО-600

5.8

18.4

64

139

Для приблизного обчислення DWк при відсутності інформації про погодні умови можна користуватися формулою:

формула

де Pср - середньорічне значення питомих втрат потужності на корону, для регіону визначається по таблиці 3 (кВт/км),

La - сумарна довжина лінії (км)

Таблиця 3

Напруга лінії, кВ

Перетин проводу, мм2

Кількість проводів в фазі

DPср, кВт/км

220

240

1

2.7

300

1

2.0

400

1

1.0

500

1

0.7

330

240

2

6.3

300

2

4.6

400

2

2.5

500

2

1.6

500

300

3

11.5

400

3

12.2

500

3

7.5

750

400

4

23.8

500

4

23.8Г. Спрощена методика обчислення втрат електроенергії в поводах та кабелях ліній електропередач

Для спрощення розрахунків допускається обчислення втрат в проводах та кабелях ліній 6, 10, 35 кВ по процентному співвідношенню від активної електроенергії, що походить по лінії.

Процент втрат, виходячи з даних економічної густини струму і економічної потужності, для даної лінії розраховується послідовно:

а) втрати потужності в лінії, кВт

DP = DPо L

(43),

де DPо - питомі втрати потужності на 1 км лінії приймаються по таблиці 4, кВт/км,

L - довжина лінії, км;

б) процент втрат потужності в лінії від значення економічної потужності для даної лінії, %

%DP =

DP 100
--------------
Pекон.

(44),

де Pекон. - економічна потужність лінії приймається по таблиці 5, кВт.

Втрати електроенергії в лінії по спрощеному розрахунку визначаються по формулі:

DWP = WP %DP (кВт.год.)

(45),

де WP - активна електроенергія, що проходить по лінії за розрахунковий період, кВт.год.

Питомі втрати потужності в лініях електропередач DPо кВт/км

Таблиця 4

Перетин, мм2

Кабельні лінії

Повітряні лінії

Алюміній

Мідь

Алюміній

Сталеалюміній

АС

АСУ, АСО

10

1.83

3.45

-

-

16

2.94

5.57

1.82

1.91

25

4.59

8.67

2.88

3.13

35

6.44

12.17

4.05

4.05

50

9.11

17.34

5.72

5.72

70

12.9

24.34

8

8

95

17.46

33

10.8

10.8

120

22.1

41.58

14.1

14.1

14.1

150

26.46

52.3

17.15

17.15

17.5

185

34

64.2

21.1

21.1

240

44

83.16

27.2

27.2

300

32.7

400

46.5

Таблиця 5

ЕКОНОМІЧНА ПОТУЖНІСТЬ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
(Pекон., мВт)


Перетин, мм2

Кабельні лінії

Повітряні лінії

Мідь

Алюміній

Алюміній, сталеалюміній

Напруга, кВ

6

10

20

35

6

10

20

35

6

10

35

10

0.24

-

-

-

0.13

-

-

-

0.11

0.2

-

16

0.4

0.7

-

-

0.22

0.4

-

-

0.18

0.3

-

25

0.6

1

2

-

0.3

0.6

1.1

-

0.285

0.475

-

35

0.9

1.4

2.9

-

0.5

0.8

1.6

-

0.4

0.66

2.2

50

1.2

2

4.1

-

0.7

1.1

2.3

-

0.57

0.95

3.2

70

1.7

2.9

5.7

10

1

1.6

3.2

5.6

0.8

1.3

4.4

95

2.3

3.9

7.8

13.8

1.3

2.2

4.4

7.6

1.08

1.8

6

120

2.9

4.9

9.8

17.2

1.6

2.8

5.5

9.6

1.37

2.28

7.6

150

3.7

6.1

12.3

21.5

2.1

3.4

6.9

12

1.7

2.85

9.5

185

5.5

7.5

15.2

26.5

2.5

4.2

8.5

14.8

-

-

11.7

240

5.9

9.8

19.7

34.3

3.3

5.5

11

19.2

-

-

-

DPк.з.
ТМ-25/10
25
Додаток
до Договору N 11

РОЗРАХУНОК ВТРАТ
електроенергії в мережі споживача

за станом на ___ ____________ 200_ р.

1. Найменування Споживача _______________________________________

2. Адреса _______________________________________________________

3. ТП N ______________________________

А. Розрахунок втрат в трансформаторах

Розрахункові формули:

DWP = DWPх.х. + DWPк.з. = DPх.х. Tп Kз2 DPк.з. Tр (кВт.год.)

DWQ = DWQх.х. + DWQк.з. = DQх.х. Tп + Kз2 DQк.з. Tр (кВарг)

к.з.
де Kз =

---------,

Sф =

O
___________

Pф =
WPф
-------,

Qф =
WQф
---------,

Pф2 + Qф2,

6, 10

DQх.х. =


Iх.х.
-------,
100

DQк.з. =
Uк.з.
-------.
100

Tп - календарне число годин в розрахунковий період,

Tр - кількість годин роботи підприємства в розрахунковий період.

Б. Розрахунок втрат в електромережах

Розрахункові формули:

1 Варіант. Повітряні лінії.

DWP =

WP2 + WQ2
----------------
Uн2 Tп

Rэ 10-3 (кВт.год.)

DWQ =

WP2 + WQ2
----------------
Uн2 Tп

Xэ 10-3 (кВарг)

2 Варіант. Кабельні лінії.

DWP =

WP2 + WQ2
----------------
Uн2 Tп

Rэ 10-3 (кВт.год.)

Tп - кількість годин роботи лінії приймається по кількості годин роботи підприємства за розрахунковий період.

3 Варіант. Спрощена методика (для повітряних і кабельних ліній)

DWP = WP D%P

Процент втрат обчислюється виходячи з даних економічної густини струму і економічної потужності для даної лінії по формулах:

DP = DPо L

%DP =

DP 100
----------------,
0.23, 0.4
0.13 Pекон.

де DPо - питомі втрати потужності на 1 км лінії, Pекон. - економічна потужність лінії - приймається по табл. 4, 5 Методики по визначенню втрат.

Розрахункова схема

Розрахункову схему перевірив:
Інспектор ________________ 
« Методика определения неучтенной электроэнергии, в результате нарушения потребителями ППЭЭ   Методика проведения работы по выявлению нарушений ППЭЭН »
электрические сети