Замовник

Замовник - фізична або юридична особа, яка бажає приєднати до електричних мереж новозбудовані, реконструйовані чи модернізовані електроустановки або змінити категорію з надійності їх електрозабезпечення.

 
« Замкнутая электрическая сеть   Затраты на возмещение потерь электроэнергии »
электрические сети