Устатковання, яке є під напругою але не перебуває в роботі

Устатковання, яке є під напругою але не перебуває в роботі - підключене комутаційними апаратами до джерела напруги устатковання (силовий трансформатор на неробочому ході, лінія електропередавання, підключена зі сторони живлячої підстанції тощо).

 
« Устатковання, яке перебуває в резерві   Швидкість вітру вимкнення »
электрические сети