Стартовая >> Оборудование >> Технічний стан об'єкта

Технічний стан об'єкта

Технічний стан об'єкта — сукупність властивостей, що характеризують у визначений момент часу відповідність об'єкта вимогам норм і умовам забезпечення технологічного процесу.

 
« Технічний керівник енергооб'єкта   Технічні розрахункові втрати електроенергії в елементах електричних мереж »
электрические сети