Стартовая >> Оборудование >> Справний стан об'єкта

Справний стан об'єкта

Справний стан об'єкта, справність — стан об'єкта, при якому він цілком відповідає всім вимогам чинної нормативно-технічної та (або) конструкторської (проектної) документації.

 
« Споживач електричної енергії   Сравнительная оценка показателей эффективности газоперекачивающих агрегатов »
электрические сети