Стартовая >> Оборудование >> Обертовий резерв потужності ОЕС України

Обертовий резерв потужності ОЕС України

Обертовий резерв потужності ОЕС України - різниця між сумарною максимально допустимою (за умов можливого тривало допустимого перевантаження устатковання, існуючих обмежень щодо потужності, збереження стійкості) потужністю генерувальних агрегатів, підключених до електричної мережі ОЕС України, і сумарною потужністю, що генерується в ОЕС України в установлений момент часу.

 
« Нормування технологічних витрат електроенергії в електричних мережах   Общие понятия об электроустановках »
электрические сети