Стартовая >> Оборудование >> Нормативне значення метрологічних втрат електроенергії

Нормативне значення метрологічних втрат електроенергії

Нормативне значення метрологічних втрат електроенергії - складова значення нетехнічних втрат електроенергії, що дорівнює добутку абсолютної величини припустимого небалансу електроенергії в електричній мережі, який обчислений на основі нормованих значень похибок вимірювання засобів обліку електричної енергії, та відпуску електроенергії в мережу.

 
« Нормативная характеристика технологических затрат электроэнергии в электрических сетях   Нормативне значення технологічних витрат електроенергії в електричних мережах »
электрические сети