Стартовая >> Оборудование >> Енергетична характеристика

Енергетична характеристика

Енергетична характеристика - сукупність залежностей техніко-економічних показників роботи основного устатковання в абсолютних або відносних величинах в оптимальних режимах, прийнятій тепловій схемі, фіксованих значеннях зовнішніх факторів з урахуванням стану устатковання. Відображає реально-можливу економічність роботи устатковання.

 
« Електропередавальна організація   Енергокомпанія »
электрические сети