Стартовая >> Оборудование >> Договір про приєднання

Договір про приєднання

Договір про приєднання - письмова домовленість про взаємні зобов'язання сторін, яка встановлює зміст та регулює правовідносини між сторонами під час отримання та виконання технічних умов приєднання електроустановки замовника до електричних мереж власника.

 
« Ділянка лінії   Договор о купле-продаже электрической энергии »
электрические сети