Стартовая >> Оборудование >> Безпечна відстань

Безпечна відстань

Безпечна відстань - найменша допустима відстань між працівником і джерелом небезпеки, що необхідна для створення безпечних умов праці працівника.

 
« Безвитратна віддача електроенергії сусіднім ліцензіатам-передавачам та споживачам   Безпотерьная отдача электроэнергии соседним лицензиатам-передатчикам и потребителям »
электрические сети